Stampen

Vadmalstamp i Skrekarhyttan 

Stampen i Skrekarhyttan är byggd med en gammal stamp som förebild. Kerstin Gustafsson skänkte stampen till Vikers Hembygdsföreningen 23/11/1997.
Vi vill hålla Stampen i Skrekarhyttan levande och tillgänglig för intresserade.
Ett mål är att förmedla kunskaper och traditioner så att de inte faller i glömska. Ett annat mål är att göra stampen tillgänglig för dem som väver och vill stampa sitt tyg.


(klicka på bilden för att öppna Stampens bildgalleriet)