Hitta oss

Hitta oss:

Dalkarlsberg: Ta vägen 243 Gyttorp – Karlskoga, mittemot Vikers Kyrka (ca 8 km från Gyttorp), sväng till vänster riktning Dalkarlsberg (3 km).

  • Folkpark: åk till Dalkarlsberg, just efter skylten Dalkarlsberg finns Folkparken till höger (fotballsplan)
  • Smedjan: Rakt fram till vägen med skylt mot Älvhyttan, sväng istället till vänster, där finns Smedjan nedanför backen
  • Kruthus: Rakt fram, förbi korsningen med vägen till Älvhyttan, efter 200 meter finns kruthuset till vänster.

KOLARKOJAN I SKREKARHYTTAN

Kojan är belägen ovanför hyttruinen vid Mogruveälven och ungefär halvvägs mellan hyttruinen och väg 243.
Från hyttruinen leder en stig uppför backen norrut. Följ den, så ser man efter c:a 75 m kojan till vänster en bit in i skogen.
Med bil är det enklast att köra från kyrkan mot Dalkarlsberg. Vid gårdssamlingen i Skrekarhyttan går en bro över Mogruveälven. Ta till höger omedelbart före bron. Följ denna grusväg ända tills den tar slut/ kommer ut på väg 243 mitt för Stora Gården. Parkera och gå till fots på stig söderut mot hyttruinen. Redan efter 20 m ser man kojan till höger i skogen.

Skrekarhyttans hyttruin: För att hitta hyttruinen: ta vägen 243 Gyttorp – Karlskoga, mittemot
Vikers Kyrka sväng till vänster riktning Dalkarlsberg, ta första vägen till höger, förbi alla hus där finns en skylt på vänster sida.

Vikers församlingshem: ta vägen Gyttorp-Karlskoga, åk till Vikers kyrka, församlingshemmet ligger vid infarten till kyrkan. 

Älvhyttan Missionshus: Från Gyttorpshållet: Ta vägen till Dalkarlsberg mittemot Vikers Kyrka, sväng till höger vid skylten ”Älvhyttan 2” . Missionshuset ligger på höger sida av vägen efter ca 2 km.
Från Karlskogahållet, sväng höger vid skylt som anger Älvhyttans naturreservat, åk över bron, ta till vänster så ser du snart Missionshuset på vänster sida av vägen.