Föreningens byggnader

I Älvhyttan har vi Missionshuset, Bysmedjan och Linbastu.

I Dalkarlsberg har vi Gruvsmedjan och Kruthuset.

I Skrikarhyttan Hyttruinen, och Kolarkojan.

Vadmalsstampen ligger vid Sågarbacken mellan Skrikarhyttan och Dalkarlsberg.

Nya Vikers station vid järnvägen i Nya Viker.

Älvhytte missionshus, gruvsmedjan i Dalkarlsberg, och kruthuset i Dalkarlsberg blev i juni 2009 skyddade som byggnadsminne

För att en byggnad skall vara bra nog som byggnadsminne skall den vara synnerligen lämplig ur byggnadshistorisk synpunkt. Flera av våra byggnader har särskilt stora byggnads- och kulturhistoriska värden. Men byggnaderna är inte bara kulturföremål. De är också laddade med historia. Om hur de byggdes och om de människor som levt med dem.

Att vårda våra hus är en central uppgift för oss i Vikers Hembygdsförening där vi också lägger ner mycket ideellt arbete.