Föreningens byggnader

Bildgalleriet visar de hus som Vikers hembygdsförening äger. I Älvhyttan har vi missionshuset ”bönhuse på Kattfotakûl”, smedjan och en linbastu, i Dalkarlsberg har vi gruvsmedjan och kruthuset. I Skrekarhyttan fick vi förra året ta över hyttruinen och en del skog i anslutning till den från Sveaskog till ett symboliskt pris. Vadmalsstampen ligger vid sågarbacken på vägen mellan Skrekarhyttan och Dalkarlsberg.

Älvhytte missionshus, kruthuset i Dalkarlsberg och gruvsmedjan i Dalkarlsberg blev i juni 2009 skyddat som byggnadsminne

De är nu jämbördiga med Stadra herrgård och Göthlinska gården i Nora som också är byggnadsminnen.

För att en byggnad skall vara bra nog som byggnadsminne skall den vara synnerligen lämplig ur byggnadshistorisk synpunkt. I Örebro län finns det nu 55 byggnadsminnen. Flera av våra byggnader har därför särskilt stora byggnads- och kulturhistoriska värden. Men byggnaderna är inte bara kulturföremål. De är också laddade med historia. Om hur de byggdes och om de människor som levt med dem.

Att vårda våra hus är en central uppgift för oss i Vikers Hembygdsförening där vi också lägger ner mycket ideellt arbete.