Bengtstorps Föreningsgård

Missionshus i Bengtstorp

Missionhus, foto Hans Bosman

Huset byggdes 1911-1912 av bybor i Bengtstorp genom ideellt arbete. Tomt och material fick man som gåvor.
Den 6 januari 1912 bildades Bengtstorps missionsförening.
1975 upplöstes missionsföreningen på grund av för få medlemmar.
Fastigheten övergick enligt stadgarna tillbaka till Bengtstorps bysamhälle.
Samma år den 29 maj 1975 bildades Bengtstorps Föreningsgård vid ett möte med ett antal bybor.

Styrelse:
ordf: Maria Berglund mobil: 070-4447598 [email protected]
v. ordf Lars Olsson 070-431996 [email protected]

sekr. Karin Eriksson, [email protected]
kassör Bo Dahlin 0587 – 701 47, [email protected]
styrelseledamot Sonja Pettersson 0587- 701 11, [email protected]

styrelseledamot Ingrid Berglund 070-4417034, [email protected]

Revisorer: Per- Erik Håkansson, Mats Sundberg 070-6545807,                                 suppleant Sven Spjut 0587/703 11

Valberedning: Kerstin Hernstigen 0587/700 50 och Bo Dahlin 0587/701 47

Vill du hyra lokalen så kontakta Bo Dahlin,  0587 – 701 47, [email protected]

Det finns kök och vatten och en stor samlingssal med bord och stolar.                         Kostnad för att hyra är 150 kr april – september, 300 kr oktober till mars.

Boken om Bengtstorp är slutsåld!