Vikarvet, Jubileumsskrift

Jubileumsskrift utgiven 2015 i samband med firandet av Vikarvets tillblivelse den 14 augusti 1915.

Vikarvets jubileumsskrift 2015

Bad och badgästsegling i Lysekil under 1800-talet. Kan köpas från Vikarvet e-post [email protected] eller telefon 0523-13720.
Den kostar 100 kr plus porto, en bok 28 kr, två böcker 42 kr.
Beloppet kan sättas in på BG 5954-0716.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter