Vikarvet, en historik

Vikarvet är en helt ideell kulturhistorisk förening som bildades 1915.
För närvarande har den ca 350 medlemmar. När Vikarvet bildades fanns inte de fornvårdande instanser som i dag underhåller fornminnen och arkeologiska lämningar och inte stora länsmuseer.

Föreningens huvudsyfte var då att rädda fornminnen och äldre byggnader och även att resa minnesmärken över ”store män”. Man var mycket nationalistiska och intresserade av det fornnordiska.

I dag har Vikarvet en helt annan inriktning mot kulturhistoria och vill visa hur man levde förr i kusttrakten som fiskare, stenhuggare, konservindustriarbetare m.m. Olika publika evenemang är också vanliga som författarbesök, bildvisningar, berättaraftnar osv.

VIKARVET 100 år 2015

BILDANDE

Vikarvet bildades 1915 av några män som svärmade för forntid, vikingatid och göticism. De hade träffats för att göra utgrävningar och studera fornfynd i Säm i Bullarebygden i Bohuslän.

Det var bland andra: skalden Fredrik Nycander, grosshandlaren James Svensson, konsul A.W. Christensson och arkeologen Sune Lindqvist.

Sällskapets namn blev ”Fornminnessällskapet Vikarvet”.
Dess valspråk ”Ljus över arvet”. Med arvet avsågs kulturarvet i området Viken som fanns runt Oslofjorden och norra Bohuslän. Huvudsätet blev i Lysekil.

Verksamheten 1915-1970

Redan 1916 gav man ut den första Årsboken.

Fornvård: restaurering och renovering av bl.a. bronsåldersröset på Kyrkberget i Lysekil, skeppssättningen i Blomsholm i Skee, Dragsmarks klosterruin på Bokenäs, Svenneby gamla kyrka.

Minnesstenar restes över: Thomas Thorild i Blåsopp, Munkedal, Sverrerstenen i Sörbo, Munkedal, Kungälvsstenen och Nycanderstenen i Lysekil.

Så småningom hade sällskapet börjat samla museiföremål och behövde en förvaringslokal. 1942 köptes Villa Fridhem i Kyrkvik i Lysekil, där en utställningslokal ordnades. Huset användes då också som hotell. I dag är detta Strandflickornas Havshotell.

Från Föreningen Lysekils Vänner hade man 1920 övertagit Fiskebäckskilsstugan.
En fiskarstuga som flyttats till Torneviken 1908.
1928 flyttades Rågårdsviksstugan dit och två sjöbodar låg vid bryggan.

Rågårdsvikstugan

Garnfiskebåten Frifararen, byggd 1876, låg på land sedan år 1938.

Frifararen färg profilFotograf: Frifararen färg profil

Vikarvet köpte 1918 en av Lysekils kvarnar, placerad på Kvarnberget.

Fyrhuset, på Stångehuvuds yttersta udde, från 1890, köptes år 1941 av Vikarvet och är i dag det mest fotograferade motivet i Lysekil.

Fyrhuset femte januari 2016Fotograf: Fyrhuset femte januari 2016

 

Museet 1972 –

Drömmen om ett eget bohusmuseum blev verklighet 1972. Genom försäljning av egendom och mark lyckades sällskapet få pengar till bygget. Drivande var Knut Hansson.

Utställningen visar nu den bohuslänska kustnäringens historia från 1700-talet och framåt. Sjöfart, fiske, konservindustri, stenhuggeri, Skandiamotorer, havsforskning och en modellbåtsamling är några av de olika stationerna. Ett stort fotoarkiv och ett dokumentarkiv finns.

Verksamhet 1972 –

Årsböckerna har givits ut sedan 1916 och kan köpas från Vikarvet eller www.hembygdslitt.se  Konserter, föreläsningar, kurser, utställningar och uthyrning har ordnats under alla år.

Sjöbol. Inför Scanraff-etableringen 1974 gjorde Vikarvet en stor inventering av Sjöbol, det område som skulle beslagtas, och dokumenterade hus och människor.

Kungabesök 1974 av Carl XVI Gustav på Eriksgata.

2015 firar Vikarvet 100 års jubileum.

Annika Tischka guidar på museet.

Museet är nyrenoverat med nytt golv och nymålade väggar. Själva utställningen har också fått mer yta och föremålen är inte så hopträngda som tidigare.
Alla skyltar är nytillverkade.