Rapport från Vintertinget 2017

Trots vädret så kom många medlemmar för att vara med på årsmötet, samt att lyssna på föredraget av nyutsedde hedersledamoten Jan Thulin.

 

Ann-Charlotte StrömwallFotograf: Ann-Charlotte Strömwall

Kent Olsson valdes till Vintertingets mötesordförande

Ann-Charlotte StrömwallFotograf: Ann-Charlotte Strömwall

Nyvalda Styresmannen för Vikarvet Birgitta Patriksson, med Kent Olsson i bakgrunden

Ann-Charlotte StrömwallFotograf: Ann-Charlotte Strömwall

Avgående Styresmannen i Vikarvet Gunnar Malm avtackas med blommor

Ann-Charlotte StrömwallFotograf: Ann-Charlotte Strömwall

Avgående styrelseledamoten, under många år, Annika Tischka avtackades med blommor

Ann-Charlotte StrömwallFotograf: Ann-Charlotte Strömwall

Föreningens revisor Folke Erlandsson läste upp Revisionsberättelsen

Ann-Charlotte StrömwallFotograf: Ann-Charlotte Strömwall

Mångårig medlem och styresman i Vikarvet Jan Thulin, lyssnar till motiveringen varför han utsetts till hedersledamot i Vikarvets Kulturhistoriska sällskap.