Rågårdsviksstugan


Image

Beskrivning: Loftstugan i Rågårdsvik

1928 fick Vikarvet, genom ägaren i Rågårdsvik, en gammal loftstuga av tidig och mycket enkel typ. Den togs försiktigt ned och flyttades till Lysekil.
Under försommaren uppfördes stugan i Torneviken, mitt emot Vikarvets fornhem, av sällskapets fornvårdare, Henrik Christenson.
Kostnaden för husets nedtagning, flyttning och uppsättning blev 1.289.44 kr.
Vikarvets styrelse hade en donation av Lysekils Sparbank på 1.000 kr. med räntor att tillgå, virke skänktes av sällskapets styresman James Svensson.

Rågårdsviksstugan är en fiskarstuga av enkel typ från slutet av 1700-talet med ett loft över köket och kammaren.
Senast beboddes den av Fredrik Österberg, som var kopparslagare och hade 5-6 gesäller boende hos sig.
Han dog 1921 och sonen skänkte stugan till Vikarvet.
Rummet värms genom en s.k. bakliggare. Man eldar i en nisch på spiselhällen i köket och värmen leds in i en järnkamin i kammaren och röken går åter ut till kökets rökgång.

Källa: Vikarvets årsböcker

Image

Beskrivning: Rågårdsviksstugan Fotograf: Ann-Charlotte Strömwall

Förening:

Vikarvet Kulturhistoriskt Sällskap

Skapad av: Göran Emanuelsson (2019-01-28 21:37:57) Kontakta föreningen
Ändrad av: Göran Emanuelsson (2020-01-19 17:02:26) Kontakta föreningen