Inställt på grund av sjukdom!
 

Exlibris, bokägarmärke, (lat., eg. ex libris N.N. "ur N.N.:s boksamling") är vanligen en konstnärligt utformad tryckt, några centimeter stor etikett klistrad på insidan av pärmen i en bok. Exlibrismärket innehåller ofta orden ex libris jämte bokägarens namn och syftar till att för läsaren klargöra vem som äger boken.

Tryckta exlibrismärken är mer eller mindre konstfärdigt designade. De har oftast motiv kopplade till bokägarens yrkesverksamhet, intressen, hembygd eller dennes heraldiska vapen, ibland också ett motto. De kan också vara rent kalligrafiskt utformade.

Sveriges äldsta bevarade exlibris är från omkring 1409–1440 och tillhörde Södermanlands lagman Nils Erengislesson (Hammerstaätten), död 1440. Exlibriset är handmålat i Skoklosterhandskriften till Magnus Erikssons landslag och föreställer ägarens vapen med en strykjärnsformad sköld under en kittelhjälm.[1]

Vanliga konstnärliga tekniker i exlibris är träsnitt och grafik.
I Sverige företräds exlibriskonstens alla former av Svenska exlibrisföreningen.

Image

 


Förening:

Vikarvet Kulturhistoriskt Sällskap

Skapad av: Göran Emanuelsson (2023-09-08 09:13:57) Kontakta föreningen
Ändrad av: Göran Emanuelsson (2023-10-21 16:35:54) Kontakta föreningen