Vikarvets årsmöte och Vinterting 2020

 

Bäste Vikarvsmedlem!

Du är hjärtligt välkommen till Vikarvets årsmöte och Vinterting 2020, som äger rum söndagen den 1 mars kl. 13.00 på Vikarvets museum.

Verksamhetsberättelse, dagordning och ekonomisk rapport finns på plats.

Efter årsmötet kommer osteolog Leif Jonsson att berätta om ”Österödskvinnan och hennes samtida - jägare och fiskare i forna dar”.


Inbetalning av medlemsavgift för 2020
(gäller inte dig som redan betalt eller tidigare betalt för ständigt medlemskap)

Vi hoppas på ditt fortsatta stöd till Vikarvet och bevarandet av vårt kulturarv. Verksamheten, som drivs helt ideellt, är i hög grad beroende av ditt stöd.
Årsavgiften för 2020 är oförändrad 250 kr för enskild och 400 kr för familj. Betala till bankgiro 5954-0716 eller med swish till 070 508 44 05 (A.J.)

Om du betalar med BG-talong; ange namn, adress, telnr och ev e-postadress.
När du betalar via internet-bank räcker det med telnr och e-post.

Om Du bytt adress – meddela detta via post, e-post eller telefon (se nedan).


Ytterligare några händelser under året (mer information kommer senare):

Sö 8/3 kl 11 Internationella Kvinnodagen, föredrag

Lö 21/3 kl 10 ”Silla går te” om sillfiske och konservindustri

Sö 12/4 & Må 13/4 kl 13 - 15 Museet håller påsk-öppet

Lö 27/6 kl 13 - 15 Start på museets sommaröppet på lördagar

Lö 25/7 kl 11 - 16 Vikarvets Dag med hanverk av olika slag

Lö 8/8 kl 10 Sommarting

Lö 5/9 kl 10 Kvarnens Dag

Lö 28/11 & Sö 29/11 kl 13 - 15 Jul på Vikarvet
 

Information finns även på hemsidan www.vikarvet.se

Med vänliga hälsningar
 

Birgitta Patriksson, styresman

 

 

 


Editerad av: Göran Emanuelsson (2020-03-02 19:29:17)