Vi har drabbats av sorg

 

Vår skattmästare / kassör Claes-Göran Strömvall har efter en kort tids sjukdom lämnat oss, våra tankar går till Ann-Charlotte och familjen.
Claes-Görans utförda arbete i föreningen lever vidare och har lämnat avtryck efter sig.

Må han vila i frid.

Styrelsen

Claes-Göran Strömvall

Editerad av: Göran Emanuelsson (2019-11-15 22:09:04)