Helge Gustafzon

Helge har under sin tid som chefredaktör på Lysekilsposten under mer än tre decennier visat stort intresse för Vikarvet och hela dess verksamhet. Hans engagemang för Lysekils- och Bohusläns kulturhistoria har gjort stora avtryck i Lysekilsposten. Han insåg vikten av att ha kunskap om sin bygds historia. Genom detta har han inspirerat många i en tid då detta inte alltid ansetts så väsentligt.

Han har deltagit i våra sommar- och vinterting där han fick tillfälle att träffa många personer. Helge var en person som hade lätt för att knyta och bibehålla kontakter och detta resulterade i många intressanta reportage. Han skrev med stor inlevelse och entusiasm om Vikarvets aktiviteter. Helge var mån om att sprida detta till tidningens prenumeranter. Dessa artiklar har varit av stort värde för Vikarvet.

På senare tid var han med i valberedningen där han arbetade med att få fram personer med olika kompetenser. År 2016 utsågs Helge till hedersledamot av Vikarvet för sina insatser i sällskapet, vilket är det sätt Vikarvet har för att belöna och lyfta fram personer som har haft betydelse för sällskapet.

Vi har personligen känt ett stort stöd och fått mycket uppmuntran av Helge i vårt arbete för Vikarvet.  Vi kommer att sakna Helge som en person som alltid fanns till hands för att sprida vårt budskap och stötta oss i vårt arbete.

För styrelsen i Vikarvet

Birgitta Patriksson
Monika Brohed
Claes Göran Strömwall