Fiskebäckskilsstugan – en historik

 

 1908

Lysekils Vänners Fornminnesförening ger ut skriften Lysekils Vänners Fornhem. Ur skriften är följande text fritt hämtad: (I Stenros Kalendarium)

Redan under sitt första arbetsår lyckas Lysekils Vänners Fornminnesförening att förvärva de tre byggnader, som är karaktäristiska för en Bohuslänsk fiskaregård. Plats för Fornhemmet har redan förut välvilligt upplåtits av Lysekils badbolag vid den lilla Torneviken.

”Fiskarestugan”, minst 200-årig, inköps från Fiskebäckskil och skänks av professor Anders Wide med familj.

Foto: H. Hallgren 1908 ?Fotograf: Foto: H. Hallgren 1908 ?

Framför stugan från Fiskebäckskil sitter Johannes Johansson med hustrun Anna Kristina Berntsdotter. Hon är född i huset och bodde där med sin mor och sina syskon.
Källa: Skaftö Årsskrift 1983, s. 39.


I Fiskebäckskil blev huset känt som Bagerimästare Gillerstedts stuga. Han övertog huset 1872 och avled 1905.

 

 

 

 

 

 

(Källa: Anders Wide, Lysekils Vänners Fornhem, sid 4)

Ladugårdsbyggnaden” inköps från Bansviks Strandgata n:o 72, dagens Gamla Strandgatan 3, och skänks till fornhemmet av kamrer Hugo Hallgren.

”Sjöboden”, den sista i Lysekil, skänks av de dåvarande ägarna, Carl Hörman och Johan Nästegård. Behövligt ersättningstimmer lämnas av Robert Lycke från en nyss riven sjöbod. Man känner ägarna till den åt hemmet förvärvade sjöboden långt tillbaka in på 1700-talet, och de har liksom givarna själva hört till de mest ansedda släkterna i det gamla Lysekil.

M R B 2016-08-02Fotograf: M R B 2016-08-02

 

 

Dagens stuga med sjöbod och getbod.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter