Dataskyddsförordningen GDPR

Den 25 maj börjar Dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla. Förordningen ersätter personuppgiftslagen, även förkortad PuL, och istället får Sverige en förordning som gäller i hela EU. Allt är inte nytt men det finns ändå anledning för bland annat hembygdsföreningar att se över hur man hanterar och lagrar personuppgifter.

Läs mer på: https://nya.hembygd.se/shf/page/3178


 

Antagen på styrelsemöte den 16:e september 2018

Den 25 maj 2018 blir den nya europeiska personuppgiftsförordningen, GDPR, lag i Sverige och ersätter den nuvarande svenska personuppgiftslagen PUL.

Integritet
Vi på Vikarvet Kulturhistoriskt Sällskap anser att din personliga integritet är väldigt viktig. Vi samlar därför inte in eller sparar mer än absolut nödvändig information för vad som behövs för att kunna sköta våra åtagande.

Som ideell förening berörs Vikarvet Kulturhistoriskt Sällskap av den nya lagen. Vi vill därför informera om hur de personuppgifter ni lämnat vid ansökan om medlemskap i föreningen behandlas.
Dessa uppgifter, d.v.s. namn, postadress, e-postadress, telefonnummer, sparar vi i vårt medlemsregister, så länge du är medlem i föreningen.
Medlemsregistret sköts av vår Skattmästare, men ordförande och sekreterare har också tillgång till registret.

Medlemsregistret används även för medlemsinformation via e-post. Om du inte vill ha denna information eller kvarstå i vårt medlemsregister kan du via e-postlänken [email protected]  begära att bli borttagen från vår e-postlista. Ditt medlemskap kvarstår och du kan även få viss information via vår hemsida på https://www.hembygd.se/vikarvet/ eller via vår sida på Facebook: https://www.facebook.com/Vikarvet/

Med kunduppgifter menar  vi personuppgifter såsom Namn, Adress, Telefon, epost mm. Används i samband med uthyrning av våra lokaler.
Uppgifterna används och sparas för att kunna uppfylla åtagande mot kund och för kraven i bokföringslagen. Uppgifterna sparas så länge man är aktiv kund eller så länge bokföringslagen kräver det.

Uppgifter som inte behövs för att uppfylla kraven ovan såsom tex. e-postadress raderas på kundens begäran. Uppgiften delas med tredje part endast för att uppfylla åtagande gentemot kund såsom, kortbetalning, fakturaköp.

Har du några frågor kring Vikarvet Kulturhistoriskt Sällskaps  hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-postadressen: [email protected]

Du kan läsa mer om GDPR på Datainspektionens hemsida https://datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen