Vikarvets sommarting 11 augusti 2018

Dagens program inleddes av Styresmannen Birgitta Patriksson som hälsade alla välkomna och kort informerade om vad som hänt under våren som t.ex. olika föreläsningar, bildcaféer m.m. Ingemar Skarstedt berättade om yttre renoveringar och ommålningar av fasader och att Frifararen just nu får ett nytt däck. Allt har löpande annonserats på Facebook och i Lysekilsposten. Skattmästaren Claes-Göran Strömwall lämnade en utförlig redogörelse för Vikarvets ekonomiska situation. Därefter vidtog dagens föreläsningar där även icke medlemmar var inbjudna.

Ett 40-tal besökare fyllde konferensrummet. Bodil Tingsby från Kungshamn berättade om den dokumentärfilm om Emilie Flygare-Carlén som hon producerat och som snart skulle ha premiär i Strömstad. Hon visade även delar av filmen och berättade om Flygare-Carléns liv och gärning.

Därefter berättade Birgitta Patriksson om Calla Curmans liv som känd och framstående kulturperson i Stockholm och Lisbet Calner om hennes insats i Lysekil och som bevarare av Stångehuvuds klippor. Efter lunch på Havets Hus vandrade vi till Curmans villor där Madeleine Ödlund guidade.

Ingemar SkarstedtFotograf: Ingemar SkarstedtFotograf: Ingemar Skarstedt
Ingemar SkarstedtFotograf: Ingemar Skarstedt

Ingemar SkarstedtFotograf: Ingemar Skarstedt

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter