Bilder från årsmötet 2017

Ann-Charlotte StrömwallFotograf: Ann-Charlotte Strömwall

Kent Olsson valdes till Vintertingets mötesordförande

Avgående Styresmannen i Vikarvet Gunnar Malm avtackas med blommorFotograf: Avgående Styresmannen i Vikarvet Gunnar Malm avtackas med blommor

Avgående Styresmannen i Vikarvet Gunnar Malm avtackas med blommor

Trots vädret så kom många medlemmar för att vara med på årsmötet, samt att lyssna på föredraget av nyutsedde hedersledamoten Jan Thulin.

 

Nyvald stryresemean för Vikarvet Birgitta Patriksson, med Kent Olsson i bakgrundenFotograf: Nyvald stryresemean för Vikarvet Birgitta Patriksson, med Kent Olsson i bakgrunden

Nyvald styresman för Vikarvet Birgitta Patriksson, med Kent Olsson i bakgrunden

 

 

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter