Rapport från Vintertinget 2017

Trots vädret så kom många medlemmar för att vara med på årsmötet, samt att lyssna på föredraget av nyutsedde hedersledamoten Jan Thulin.

Nedan följer motiveringen att utse förre styresmannen Professor Jan Thulin till hedersledamot.

Ann-Charlotte StrömwallFotograf: Ann-Charlotte Strömwall

Mångårig medlem och styresman i Vikarvet Jan Thulin, lyssnar till motiveringen varför han utsetts till hedersledamot i Vikarvets Kulturhistoriska sällskap.

Han kom in i styrelsen på 1990 talet när fil lic Märta Molander Swedmark var styresman. Hon upptäckte vilken kraft Jan Thulin var och viket kontaktnät han hade. Han anförtroddes genast med viktiga uppgifter såsom ansvar för Vikarvets årsbok samt att stifta kontakter med viktiga personer i Kultursverige.

När Märta Molander Swedmark avgick på grund av ålder var valet att utse Jan naturligt.  Jan Thulin genomförde detta uppdrag med entusiasm och hade stor nytta av sin breda yrkeserfarenhet inom marinbiologi. Hans tydliga ledaregenskaper sattes flera gånger på prov med gott resultat.

Vikarvet vill på detta sätt tacka Jan Thulin för hans insatser som inte kommer att glömmas bort. Vi gör det på samma sätt som Malte Jacobsson gjorde när Sotenkanalen var färdig. 


Bohuslän tackar

Vikarvet tackar 

Birgitta Patriksson och Lars Arne Staxäng

 

Fortsättning följer på sidan ”Rapport från Vintertinget 2017” i vänster meny.

 

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter