Filmvisning på Vikarvet om Svenneby gamla kyrka!

Kyrkoherden i Kville, Madeleine Myrström Kamb berättar för Birgitta Patriksson och Hasse Ekstrand.

”Står i tiden fram” Bild på omslaget av boken

Klockan 18:30 torsdagen den 3 november visas en film om renoveringen av Svenneby gamla kyrka på Vikarvets museum. Håkan Carlbrand berättar hur arbetet fortskridit under tre år.

Vid förra mötet på Vikarvet om Svenneby presenterades den nya boken som dokumenterar arbetet i tryck ”Står i tiden fram. Svenneby gamla kyrka från medeltid till nutida bevarande”.
En mycket vacker och rikt illustrerad bok med bidrag av författare, historiker och hantverkare. Formgiven av Anders Weidar och redaktion Catharina Göransson.

Text och foto: Monika Rudbeck Brohed

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter