Hembygdsgården

Vi finns här

Christer SätterqvistFotograf: Christer Sätterqvist

Hembygdsgården

Åk E20 till avfart Viby Östansjö. Tag av mot Viby norr om motorvägen i korsningen utanför Valldala handel. Följ vägskylt Hembygdsgård. Följ denna väg några km och ni hittar hembygdsgården på höger sida av vägen i Stommens ekäng straxt före Viby kyrka.

Välkomna!

Uthyrning, endast för medlemmar.
Ring Gun Hallkvist 0582-660502, 070-493 99 47.
Pris: 300:-/uthyrningstillfälle.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter