Om oss

Välkommen till Viby Hembygdsförening! 

Föreningen grundades 1933 då mangårdsbyggnaden skänktes av Thure Bergsten. Man valde att placera huset i Stommens Ekäng och under årens lopp har flera andra byggnader tillkommit.

Hembygdsföreningens syfte är att känna och sprida kunskap om bygden, värna traditioner och erbjuda en festlig mötesplats för alla åldrar.

Nyheter

Årsmötet uppskjutet

Det blir tyvärr inget årsmöte i Hembygdsgården den 28 mars. Efter att ha övervägt möjligheten att genomföra det digitalt har vi nu beslutat att skjuta upp mötet.Alla övriga aktiviteter är också inställda tills vidare.HälsningarStyrelsen 

Bygdeband

Inmatare Bosse Nilsson tel.0722047647

mail [email protected]

Kontakta oss

 Viby hembygdsgård, Stommens Ekäng, Vretstorp
[email protected]