Bilaga till "Lia - Historia och kartor", sifferbeteckn på karta 2009.doc