Kanontornet i Askome


Pisa har sitt lutande torn. I Malmö står det vridna Turning Torso. Men i Askome står ett alldeles rakt torn och pekar upp mot skyn.

Image

 

Sven Karlsson berättar:

 

- Sista halvan av trettiotalet blev en orolig tid med framförallt Tyskland och Japan som förde en mycket aggressiv utrikespolitik. I september 1939 eskalerade detta genom Tysklands intåg i Polen vilket var starten på andra världskriget. Sverige, som hävdade sin neutralitet, var synnerligen dåligt rustat för krig. Man hade börjat bygga upp ett luftförsvar, så för att skydda Ätrafors kraftstation stationerades en tropp, cirka 18 man, luftvärnssoldater beväpnade med en 8 mm luftvärnskulspruta intill kraftstationen. Soldaterna rekryterades troligen ur Landstormen, d.v.s. ”överåriga” soldater med lokal anknytning, som fick sin förläggning i baracker strax intill. Förmodligen fanns det även en kokerska som såg till att de inte svalt ihjäl.

 

I november överföll ryssarna lilla Finland och hotet mot Sverige blev ytterst påtagligt. Per Albin Hansson bildade då en samlingsregering där alla riksdagspartier (utom de kommunistiska) fick ta plats. En av de första åtgärderna var att tillsätta en försvarsutredning som resulterade i ett nytt försvarsbeslut tre år senare. En ny organisation skapades och kraftigt ökade medel till försvarskostnaderna avsattes.

Så det dröjde ända till hösten 1942 innan kraftstationen fick ett permanent skydd i form av ett luftvärnstorn. Ätrafors ingick i ett större sammanhang, så totalt byggdes 193 torn i Sverige under krigsåren. 

Image

 

Tornet är placerat på en kulle och är 9,5 meter hög med en fantastisk utsikt över nejden. Det var Bygg-Bröderna i Falkenberg som fick förtroendet att uppföra det. Tornet är gjutet i betong, plats för sju soldater, tre kaminer, ammunitionsförråd och befäst med en 40 mm luftvärnskanon, lite rejälare än en 8 mm kulspruta.

 

Image

 

Man byggde även en kanonställning på berget, på andra sidan kanalen. Tornet var även utrustat med en kortlek, vilken säker behövdes då tiden måste ha varit lång för de som tjänstgjorde där. Någon överflygning av fientliga flygplan har, så vitt känt, ej skett.

Image

 

 

Ja, vi vet ju alla hur det gick. På grund av skicklig diplomati (feghet säger en del) lyckade man hålla Sverige utanför kriget. Behovet av skydd för kraftstationen och annan infrastruktur minskade och man började riva luftförsvarstornen. Kanonen i Ätrafors plockades ned men tornet fick stå kvar. I början av  2000-talet kläckte Helge Vrågård idén att Askome Hembygdsförening skulle överta tornet. Man köpte en bit tomtmark av Sydkraft, fick tornet av Fortifikationsförvaltningen, fick låna en kanon av Luftvärnsmuseet och efter en imponerande arbetsinsats står nu hembygdsföreningen som ägare till ett alldeles eget luftvärnstorn, intakt i minsta detalj, som en påminnelse om det tider då oro och ängslan präglade våra liv.

 

Vill Du se tornet? Ring Sven Karlsson 070-518 60 80 eller Helge Vrågård 0346-801 52. Har de bara tid ställer de gärna upp och guidar, gärna om ni kommer i en grupp.

Förening:

Vessige-Alfshögs Hembygdsförening

Skapad av: Börje Johansson (2019-02-04 11:56:17) Kontakta föreningen
Ändrad av: Börje Johansson (2020-03-25 09:12:49) Kontakta föreningen