Gåramålningar


 

En gåramålare var oftast en självlärd konstnär som vandrade omkring och målade av boställen för sin försörjning. Målningarna har ofta en naiv karaktär och kännetecknas av en stor detaljrikedom, ofta förskönades motiven; saknades det gardiner i fönstren målade gåramålaren ändå gardiner för att gården skulle se ståndsmässig ut. Ibland förvrängdes perspektivet för att alla byggnader skulle synas på tavlan. Gåramåleriet blev vanligt från 1800-talets senare decennier och levde kvar under mellankrigstiden. När flygfotografiet slog igenom på 1950-talet ersattes målningarna med flygfotografier (text ur Wikipedia).
Bland Hembygdsarkivets bilder finns några få kopior av gåramålningar i våra två socknar. Föreningen vill gärna ha fler. Har du någon målning i din ägo, kanske vi kan få fotografera av den? Maila då [email protected] eller ring 0346-20652 (I-L Cederberg).

Image

Vessige kyrka, kyrkogård och Klockaregården. Målning från omkr 1910

Image

Alfshögs klockaregård målad 1918 av V. Ryelandh

Image

Gunhem i Alfshög målad 1908 av Arvid Lindoff  f 1867 d 1947.

Image

Jöns Hansgård i Vessige gamla by, målad 1907 av O.C. Jn

Image

Sylagård i Sörby omkr 1900

Image

Kockagård i Sörby

Image

 Bjerrome säteri

Image

Stationsgatan 15, Vessigebro

 

 

Förening:

Vessige-Alfshögs Hembygdsförening

Skapad av: Inga-Lill Cederberg (2018-12-03 17:04:18) Kontakta föreningen
Ändrad av: Inga-Lill Cederberg (2021-09-14 07:40:32) Kontakta föreningen