SMÅSKOLLÄRARINNAN CAROLINA ÖBERGSMÅSKOLLÄRARINNAN CAROLINA ÖBERG

född 1860 i KÖINGE död 1944 i SÖRBY

 

Image

 

 

Carolina föddes i HVITATORPET i HAKESTAD. Hon var äldsta barnet av åtta i en torparfamilj i armod, som var inhyst hos Carolinas farföräldrar, husaren CARL Öberg och hans hustru ELIN Andersdotter. Efter ettårsdagen flyttade familjen, pappan, torparen ARON Öberg och mamman ANNA Reinholds-dotter till ett ”eget” torp i KRISTINESLÄTT i samma socken.

År 1874 den 29 maj, vid 14 års ålder erhöll Carolina, efter sju terminer i Köinge och Svartrå Folkskola sitt ”Afgångsbetyg” med åtta ”stora A och två B” i de tio ämnen som betygsattes. Noterbart är hon fick inskrivet ”AA”, ett betyg som inte fanns, i ämnet ”räkning”. Under hela sin folkskoletid hade Carolina ingen frånvaro från undervisningen.

Image

Carolina Öbergs betyg från Folkskolan 1874

Efter avslutad folkskola utbildade sig Carolina till småskollärare i Köinge och avlade sin examen i maj 1875. Efteråt fick Carolina anställning som småskollärarinna, vid Köinge och Svartrå Folkskola. I december samma år avslutade Carolina sin anställning där och erhöll den 20 december 1875 ett tjänstgöringsbetyg med mycket goda vitsord, från såväl föräldrar som av skolrådet.

Vårterminen 1876 erhöll Carolina anställning som småskollärare i Wessige socken, på en ambulerande lärartjänst, dvs. hon flyttade sin undervisning mellan olika byar i socknen – Wessige kyrkby, Sörby och Glostorp, där socknens enda skolhus fanns.

I WESSIGE undervisade Carolina i JÖNS HANSGÅRD i Kyrkbyn, men var hon undervisade i SÖRBY i början är inte känt. Men snart fick hon dock ett ”eget” skolhus, som byborna själva låtit bygga 1879. I mars månad 1880 fick hon motta ett graverat fickur i silver med tillhörande kedja, också den i silver från tacksamma föräldrar till hennes elever. Carolina fyllde fyra dagar senare 20 år.

Carolina är anmäld som utflyttad från KÖINGE socken till WESSIGE den 11/11 1881, dvs. det datum då hon förmodligen kunde ta en ”tjänstebostad” i det nya skolhuset i besittning. Dessförinnan hade hon sedan 1876 varit inneboende i FOGDAGÅRD i WESSIGE Kyrkby,

Carolina stannade sedan i Sörby hela sitt yrkesverksamma liv och gick i pension vid 55 års ålder vid års-skiftet 1915/16, varefter hon även ”ryckte in” som vikarie, såväl i den ”gamla” som i den ”nya” skolan (från 1923) i Sörby under ytterligare 10 år.

Image

’Amerikafrämmat’ tillsammans med ättlingar till Carolina Öberg besöker skolhuset i Sörby 2019

I det ”patriarkala samhället” skulle kvinnan, rik som fattig, vara blygsam och ärbar. Carolina var definitivt en ärbar kvinna, som inte hade utomäktenskapliga förbindelser. Men blygsam var hon inte på det sättet. Hon stod upp för sin sak och lät sig inte hunsas bara för att hon var kvinna har hennes barnbarn Hasse Nilsson (1928 – 2013) vittnat om, och i detta sitt beteende var hon en framgångsrik kvinna, som ”visste var skåpet skulle stå”. Att hon var en viktig samtalspartner i Sörby har Ulla i SKATTAGÅRD i Sörby vittnat om, och berättat att hennes ord i olika frågor värderades högt i byn.

Carolina Öberg var en mycket ovanlig kvinna, som inte följde patriarkatets ”norm” då hon, gifte sig med Nils Pehrsson 1884, samt födde sex barn (av vilka tre dog i ålder mellan 1½ och 23 år). Carolinas yngsta dotter Thekla Nilsdotter (1894 – 1984), har berättat att Carolina hade med sig sina minstingar från hemmet till skolan varje dag när maken Nils Pehrsson gjorde sina dagsverken.

När den nya lagen om familjenamn kom ”vägrade hon att byta ut Öberg mot Pehrsson, trots att myndigheterna skrev så till henne, hon undertecknade ’ändå’ med Carolina Öberg.

Ulla i Skattagård har vidare berättat att Carolina Öberg var en mycket omtyckt småskollärarinna och person i Sörby. Flera av Ullas släktingar, samt hennes båda föräldrar och deras föräldrar hade haft Carolina som lärare i Sörby. Samtliga hade ”bara haft gott att berätta” om Carolina Öberg.

Inför firandet av folkskolans 100-årsjubileum i juni 1942, föreslog skolrådet i WESSIGE socken att Carolina Öberg skulle tilldelas Patriotiska Sällskapets guldmedalj av första storleken med motiveringen ”på grund av synnerlig plikttrohet och duglighet i sitt arbete. Hon tillhörde dessutom skolans pionjärer och hade utfört sin tjänst under primitiva och svåra förhållanden”.

Flera kvinnliga ättlingar blev lärare

Äldsta dottern, ESTHER Pehrsdotter (1890 - 1913), utbildade sig också till småskollärarinna och tjänst-gjorde i LÅNGARYD i Småland när hon blev sjuk i lungsot och flyttade hem till Sörby 1912. Esther avled 22 år gammal några månader senare i sjukdomen i mars 1913.

Carolina fick två barnbarnsbarn och ett barnbarns barnbarn, som också blev lärare. De är alla barn och barnbarn till HANS-ERIK ”Hasse Bank” Nilsson, son till KARL Axel Mauritz Nilsson, äldsta barn till Carolina och Nils.

Image

Griffeltavlan hänger i vardagsrummet i gamla skolhuset. Utförare okänd

 

Text: Hans Terner

Förening:

Vessige-Alfshögs Hembygdsförening

Skapad av: Börje Johansson (2021-01-11 15:33:52) Kontakta föreningen
Ändrad av: Börje Johansson (2021-01-11 20:26:06) Kontakta föreningen