Välkommen till Vessige-Alfshögs hembygdsförenings hemsida!

Hemsidan är uppdaterad den 9 november

 

Vattenanknutna kulturlämningar

I Länsstyrelsens projekt med detta namn har bl.a. Lena Berglund inventerat  kulturlämningar som kvarnar mm i Hallands vattendrag. I rapporten om ”Vessige Årstad Sannarpsån” kan vi bl.a. läsa om och se bilder på kulturlämningar i Sörby.

 

Ätran värd att vårda

 Onsdagen den 8 november föreläste f. kommunekologen Ingemar Alenäs med tema ”Ätran värd att vårda”. Åhörarna fick lära sig mycket om livet i och runt Ätran och se fantastiska bilder på fiskar, fjärilar, fåglar och insekter. På Ätrasalens väggar fanns fotografier tagna 2010-2011 av Bo Strömberg ”Ett år i Vessigebro”.

Åke GotthardssonFotograf: Åke Gotthardsson

Ingemar Alenäs

Gamla bilder från byarna

En tid framöver läggs här in några av de bilder och fotografier som finns i Hembygdsarkivet, byavis. Här kommer några bilder från Vallby.

Klicka på bilderna för att förstora dem.

”Store sten” i Vallby – socknens enda bautasten – höjer sig trotsigt över de släta åkerfälten (bild o text från ”Alfshög, en socken i hjärtat av Halland”, en hembygdsbeskrivning av Alrik Larsson 1957)

Anders och Kajsa Olausson framför sin backstuga under nr 4 Vallby. Stugan kallades Cajsens, senare Kajsas stuga eller Solbacken. Anders född 1840 var postbärare och Kajsa född 1846 vävde tyger för försäljning. Deras tre barn flyttade till Amerika i 20-årsåldern och stannade kvar där. Anders och Kajsa bodde i sin stuga från 1885 och så länge de levde, Anders dog 1925 och Kajsa 1934.

 

Lantbrevbärare Adolf Johansson i Vallby, född 1889 död 1933, bodde hos sina föräldrar i det här huset, som fortfarande finns kvar intill stora landsvägen.

Börta Johansdotter född 1805 och Bengt Johansson född 1802 flyttade till Vallby 3 år 1852 (den ena av Högelidsgårdarna). Gården brukades sedan av samma familj i flera generationer.

Högelid i början av 1930-talet, då gården brukades av Gustaf och Sofia Svensson.

Högelid 1947

Högelid 1988

Fotografierna ovan på Högelid har lämnats till hembygdsarkivet av Inger Axelsson, barnbarnsbarnbarn till Bengt och Börta Johansson.

—————————————————-

Hembygdsföreningen tar mycket gärna emot dina gamla bilder till hembygdsarkivet, eller fotograferar av dem. Maila [email protected] eller ring Inga-Lill Cederberg, tel 0346-20652.

 

 

”Hantverksfilmen” från år 1955

Den sk hantverksfilmen  – ”En dokumentärfilm av Vessigebros hantverksförening från år 1955” – har legat ute på Youtube i några månader. Du kan se filmen på den här länken  https://www.youtube.com/watch?v=x-Ees_ykOWY 

Tidningsklipp

Du vet väl
att det i Hembygdsarkivet finns tidningsklipp för Vessige och Alfshög från 1940-talet och framåt?
Klippen t.o.m. 2007 är kopierade och kan ses i databasen Bygdeband. Klicka på länken Tidningsklipp , så kommer du dit.

Hembygdsforskning i Vessige och Alfshög

Du vet väl
att all vår hembygdsforskning efter hand läggs in i databasen Bygdeband på nätet? Läs under fliken Hembygdsforskning hur långt vi hittills har kommit.

Medlemsutskick

Få mail från föreningen!
Är du inte med på vår maillista, anmäl din mailadress via länken nedan och du får information från föreningen om nyheter, påminnelser om aktiviteter mm.
[email protected].