Välkommen till Vessige-Alfshögs hembygdsförenings hemsida!

Hemsidan är uppdaterad den 14 januari

 

Vessigebrobilder på Facebook

I oktober 2017 startade Leif Elofsson en grupp på Facebook ”Fotografier från Vessigebro genom åren”. Han började med att använda sig av hembygdsföreningens foton i Bygdeband, bl.a. Sven Larssons bilder, men nu har många av gruppens medlemmar själva börjat lägga in fotografier. Är du Vessigebrobo kan du säkert bli mycket nostalgisk när du botaniserar bland bilderna.

Program för 2018

Det nya årets program finns nu inlagt under fliken ”årets program”. Skriv in datum i din almanacka så att du inte missar något intressant.

Vattenanknutna kulturlämningar

I Länsstyrelsens projekt med detta namn har bl.a. Lena Berglund inventerat  kulturlämningar som kvarnar mm i Hallands vattendrag. I rapporten om ”Vessige Årstad Sannarpsån” kan vi bl.a. läsa om och se bilder på kulturlämningar i Sörby.

 

Gamla bilder från byarna

En tid framöver läggs här in några av de bilder och fotografier som finns i Hembygdsarkivet, byavis. Här kommer några bilder från Björbäcksered och Hukered.

Klicka på bilden för att förstora den

 

Björbäcksereds gård tros vara en ”nyröjningsgård” från 1100-talet. Bostadshuset på bilden byggdes på 1700-talet och revs på 1980-talet. 1983 blev Vessige pastorat ägare till fastigheten; skogen förvaltas av Stiftsnämnden och den öppna marken arrenderas ut.

 

”Per i Hukereds” gård. Per Johansson föddes 1910 i Hukered och dog 2001. Bostadshuset byggdes 1836. Fotografi från en släkting till Per, Birgitta Johansson, V Frölunda.

 

Amanda Carlsdotter, född 1868, död 1952, ”Per i Hukereds” mor. Fotografi från Birgitta Johansson, V Frölunda.

Här bodde lantbrukare, toffel-, sko- och sadelmakare Gunnar Nilsson med hustru 1937-1960. Huset är byggt 1850 och låg intill Krokseredsvägen. Gårdens byggnader är sedan länge borta. Bild ur Gods och gårdar.

—————————————————-

Hembygdsföreningen tar mycket gärna emot dina gamla bilder till hembygdsarkivet, eller fotograferar av dem. Maila [email protected] eller ring Inga-Lill Cederberg, tel 0346-20652.

 

 

”Hantverksfilmen” från år 1955

Den sk hantverksfilmen  – ”En dokumentärfilm av Vessigebros hantverksförening från år 1955” – har legat ute på Youtube i några månader. Du kan se filmen på den här länken  https://www.youtube.com/watch?v=x-Ees_ykOWY 

Tidningsklipp

Du vet väl
att det i Hembygdsarkivet finns tidningsklipp för Vessige och Alfshög från 1940-talet och framåt?
Klippen t.o.m. 2007 är kopierade och kan ses i databasen Bygdeband. Klicka på länken Tidningsklipp , så kommer du dit.

Hembygdsforskning i Vessige och Alfshög

Du vet väl
att all vår hembygdsforskning efter hand läggs in i databasen Bygdeband på nätet? Läs under fliken Hembygdsforskning hur långt vi hittills har kommit.

Medlemsutskick

Få mail från föreningen!
Är du inte med på vår maillista, anmäl din mailadress via länken nedan och du får information från föreningen om nyheter, påminnelser om aktiviteter mm.
[email protected].