Kulturväxter

odling

Tjugo hembygdsföreningar får under 2014 möjlighet att odla äldre trädgårds- och jordbruksväxter med lokal anknytning. Detta sker genom ett samarbete mellan SHF och NordGen – Nordens genresurscentrum. Det är en nordisk institution för bevarande och hållbart nyttjande av växter, husdjur och skog som finansieras av Nordiska Ministerrådet. Intresserade hembygdsmedlemmar kan anmäla sitt intresse genom att skicka en ifylld Intresseanmälan till SHF. Den måste vara SHF till handa senast 3 mars!

Läs med om NordGen (Word)
Ladda ned blankett för intresseanmälan (Word)