Kulturmiljö

Intresset för kulturmiljön är central i hembygdsrörelsen och det gemensamma arbetet utvecklas inom ett kulturmiljöprogram. Här kan du läsa om Sveriges Hembygdsförbunds kulturmiljöarbete och ladda ner kulturmiljöprogrammet.

Med kulturmiljö avser SHF hela den av människan påverkade miljön, inklusive den bebyggda. Det innebär att betydande delar av naturmiljön kan ses som kultur­miljö. ­Berättelser, kunskap, historia och traditioner kopplade till platser och områden ingår i kulturmiljön. Kulturmiljöarbete är det arbete som görs i hembygdsrörelsen med att lära känna, ta tillvara och använda hembygdens kulturmiljöer och dess värden för en hållbar utveckling.

Grundläggande utgångspunkter för kulturmiljöarbetet är SHF:s vision, ändamål, grundsyn, verksamhetsinriktning och policies. I SHF:s förslag till verksamhets­inriktning för åren 2018–2022 är strategiskt kulturmiljöarbete en prioriterad fråga under rubriken Natur- och kulturlandskapet. Verksamhetsinriktningen klubbas vid riksstämman i Uddevalla 27 maj 2017.

Kulturmiljöprogrammet
Kulturmiljöprogrammet
är hembygdsrörelsens gemensamma verktyg för att utveckla det strategiska kulturmiljöarbetet. En fördel med programformen är att vi får en helhetssyn över hembygdsrörelsens omfattande kulturmiljö­arbete och därmed kan lära mer av varandra, få lättare att bygga nätverk och ge varandra stöd. Det blir också lättare att slagkraftigt visa upp betydelsen av vårt kulturmiljöarbete för allmänheten och beslutsfattare. Ett gemensamt och strategiskt arbete stärker oss som folkrörelse och vår roll i samhället.

Kulturmiljöprogrammet kommer att tryckas efter sommaren men finns redan nu att ladda ner: kulturmiljöprogrammet (pdf)

Alla i hembygdsrörelsen kan bidra till kulturmiljöprogrammet genom det kulturmiljöarbete som görs i hembygdsföreningarna och de regionala förbunden. Under varje mål kan du själv fylla på med vad din hembygds­förening eller ditt regionala förbund gör för att nå målen. Om ni skickar information om aktiviteterna till SHF:s kansli så kommer de läggas upp på webben som exempel och utgöra en viktig del av kulturmiljöprogrammet och bidra till dess utveckling.

Vill du veta mer om hur du deltar i arbetet eller om kulturmiljöarbetet och programmet, kontakta SHF:s kulturmiljöstrateg Michael Lehorst: 08-54 54 50 70, michael.lehorst@hembygdsforbundet.se

Offentliga stöd
Hembygdsföreningarna kan söka olika typer av offentliga stöd för utvecklingsprojekt, bland annat Landsbygdsprogrammets projektstöd. Det handlar bland annat om stöd från landsbygdsfonden, regionala fonden och kulturmiljövårdsanslaget.
Läs mer om offentliga stöd till hembygdsföreningars utvecklingsprojekt

SHF kan erbjuda mallar för underhålls- och åtgärdsprogram, läs mer.