Mål 6. Samverka med andra

Målet är att hela tiden öka hembygdsrörelsens ­möjligheter och färdigheter i att samverka med andra ­aktörer, även internationellt.

Det handlar om att samverka med andra inom hembygdsrörelsen men också med andra organisationer, företag och myndigheter – både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Syftet är att nå de övriga målen för kulturmiljöarbetet samt hembygdsrörelsens vision om en levande hembygd öppen för alla. Särskilt fokus ligger på vilka vi samverkar med och varför, samt på hur vi kan utveckla arbetssätt och samverkansformer.

En viktig del av arbetet handlar om att både analogt och digitalt informera om det man gjort och hur man gått till väga.

Vad arbetar riksförbundet för?
Till år 2022 ska riksförbundet ha tagit fram information, handböcker, studiematerial, kurser och goda exempel på samverkanspartners och hur hembygdsrörelsen kan samverka internt och externt för att nå mål och resultat för kulturmiljöarbetet. Särskilt fokus ligger på andra nationella ideella kulturmiljö­organisationer, Europaåret för kulturarv 2018 och den utveckling av samverkan som följer av detta.

Exempel från hembygdsrörelsen
Läs om hur Hägerstens hembygdsförening samverkar med andra vid festen som lockar tusentals besökare. (Artikeln publicerades i Bygd och natur nr 4 2017): ”Festen som skapar bykänsla” (pdf)

Berätta om vad din förening gör!
Alla i hembygdsrörelsen kan bidra till kulturmiljöprogrammet genom det kulturmiljöarbete som görs i hembygdsföreningarna och de regionala förbunden.
Till formuläret

Vill du veta mer om hur du deltar i arbetet eller om kulturmiljöarbetet och programmet, kontakta SHF:s kulturmiljöstrateg Michael Lehorst: 08-54 54 50 70, [email protected]