Mål 5. Ha koll på offentligheten

Målet är att hela tiden öka hembygdsrörelsens ­möjligheter och färdigheter i att ha koll på och påverka offentliga styrmedel och myndig­heternas ­tillämpning av dem.

Det handlar om att skaffa sig en överblick men också om att följa, granska, använda och följa upp lagar, förordningar, bidrag och information – såväl nationella och regionala som lokala. Relationen till Sveriges Hembygdsfond och möjligheter att kunna medfinansiera är viktig.

En viktig del av arbetet handlar om att både analogt och digitalt informera om det man gjort och hur man gått till väga.

Vad arbetar riksförbundet för?
Till år 2022 ska riksförbundet ha tagit fram och samlat information, handböcker, studiematerial, kurser och goda exempel på hur hembygdsrörelsen kan ha koll på offentliga aktörers verksamhet och offentliga styrmedel, och gjort detta tillgängligt på www­.­hembygd.se/kulturmiljo. Särskilt fokus ligger på styrmedelsöversikt, EU-programmen, kulturmiljövårdsanslaget och Sveriges Hembygdsfond samt Arbetets museums finansieringskoordinatorer.

Exempel från hembygdsrörelsen
Läs om hur SHF:s riksförbund har koll på offentligheten och jobbar för att få större ekonomiskt stöd från samhället för hembygdsrörelsens arbete. (Artikeln publicerades i Bygd och natur nr 4 2017): ”Riksförbundet lobbar för att påverka” (pdf)

Berätta om vad din förening gör!
Alla i hembygdsrörelsen kan bidra till kulturmiljöprogrammet genom det kulturmiljöarbete som görs i hembygdsföreningarna och de regionala förbunden.
Till formuläret

Vill du veta mer om hur du deltar i arbetet eller om kulturmiljöarbetet och programmet, kontakta SHF:s kulturmiljöstrateg Michael Lehorst: 08-54 54 50 70, [email protected]

Offentliga stöd
Hembygdsföreningarna kan söka olika typer av offentliga stöd för utvecklingsprojekt, bland annat Landsbygdsprogrammets projektstöd. Det handlar bland annat om stöd från landsbygdsfonden, regionala fonden och kulturmiljövårdsanslaget. Läs mer