Mål 4. Verka i landskapets förändring

Målet är att hela tiden öka hembygdsrörelsens ­möjligheter och färdigheter i att uppmärksamma, påverka och medverka i landskapets förändring i ­hembygden.

Det kan handla om att vara en aktiv part vid samhällsplanering, byggande, ortnamnsanvändning, förändring av markanvändning och offentliga satsningar. Det kan också handla om att att uppmärksamma allmänheten på förändringarna, för att på så sätt väcka debatt och en ökad medvetenhet även bland politiker och samhällsplanerare.

En viktig del av arbetet handlar om att både analogt och digitalt informera om det man gjort och hur man gått till väga.

Vad arbetar riksförbundet för?
Till år 2022 ska riksförbundet ha tagit fram och samlat information, handböcker, studiematerial, kurser och goda exempel på hur hembygdsrörelsen kan uppmärksamma, påverka och medverka i landskapsförändring, och gjort detta tillgängligt på www.hembygd.se/kulturmiljo. Särskilt fokus ligger på dialog med ”landskapsmyndigheterna”, samhällsplanering, vattenförvaltning, kyrkogårdarnas kulturarv och ortnamnsanvändning.

Exempel från hembygdsrörelsen
Läs om hur Skånes Hembygdsförbund verkar i landskapets förändring (Artikeln publicerades i Bygd och natur nr 4 2017): ”Kunskapslyft för landskapet” (pdf)

Berätta om vad din förening gör!
Alla i hembygdsrörelsen kan bidra till kulturmiljöprogrammet genom det kulturmiljöarbete som görs i hembygdsföreningarna och de regionala förbunden.
Till formuläret

Vill du veta mer om hur du deltar i arbetet eller om kulturmiljöarbetet och programmet, kontakta SHF:s kulturmiljöstrateg Michael Lehorst: 08-54 54 50 70, [email protected]

Upprop om biologisk återställning av vattendrag
SHF anser att den biologisk återställningen av vattendrag, i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten, kan ha negativa följder för både hembygdsföreningar och kulturmiljön. Berätta om dina erfarenheter, såväl positiva som negativa! Läs mer