Mål 3. Bidra till lokal utveckling

Målet är att hela tiden öka hembygdsrörelsens ­möjligheter och färdigheter i att använda ­hembygdens kulturmiljöer och deras värden i den lokala ­utvecklingen.

Det handlar bland annat om att skapa och tillhandahålla värden för besök, kulturliv, evenemang, friluftsliv, lokal produktion, lokala möten och mötesplatser för människor i bygden. Men det kan också handla om att utveckla metoder och byta erfarenheter om hur man kan bidra till lokal utveckling.

En viktig del av arbetet handlar om att både analogt och digitalt informera om det man gjort och hur man gått till väga.

Vad arbetar riksförbundet för?
Till år 2022 ska riksförbundet ha tagit fram och samlat information, handböcker, studiematerial, kurser och goda exempel på hur hembygdsrörelsen kan bidra till den lokala utvecklingen, och gjort detta tillgängligt på ­www­.­hembygd.se/kulturmiljo. Särskilt fokus ligger på redovisning av arbetssätt för olika syften inom utvecklingen, samt landskapsskyltar längs vägarna.

Exempel från hembygdsrörelsen
Läs om hur Gallijar-Järvlia kulturbygdsförenings arbete bidrar med lokal utveckling. (Artikeln publicerades i Bygd och natur nr 4 2017): ”Gallejaur får bygden att leva” (pdf)

Berätta om vad din förening gör!
Alla i hembygdsrörelsen kan bidra till kulturmiljöprogrammet genom det kulturmiljöarbete som görs i hembygdsföreningarna och de regionala förbunden.
Till formuläret

Vill du veta mer om hur du deltar i arbetet eller om kulturmiljöarbetet och programmet, kontakta SHF:s kulturmiljöstrateg Michael Lehorst: 08-54 54 50 70, [email protected]