Mål 2. Ta tillvara kulturmiljön

Målet är att hela tiden öka hembygds­rörelsens ­möjligheter och färdigheter i att ta tillvara ­hembygdens kultur miljöer och deras värden.

Det kan handla om att byta tak, sätta upp gärdsgårdar, renovera en tvättbrygga eller röja fram en torpmiljö. Men det kan också handla om att utveckla metoder och byta erfarenheter om hur kulturmiljön kan tas tillvara.

En viktig del av arbetet handlar om att både analogt och digitalt informera om det man gjort och hur man gått till väga.

Vad arbetar riksförbundet för?
Till år 2022 ska riksförbundet ha tagit fram och samlat information, handböcker, studiematerial, kurser och goda exempel på hur hembygds­rörelsen kan ta tillvara kulturmiljön. Informationen görs tillgänglig på ­­www.­hembygd.se/kulturmiljo. Särskilt fokus ligger på information om vård och underhåll samt sotning.

Exempel från hembygdsrörelsen
Läs om Holms hembygdsförening och deras arbete med att ta tillvara kulturmiljön (Artikeln publicerades i Bygd och natur nr 4 2017): ”Fäboden blev populärt utflyktsmål” (pdf)

Berätta om vad din förening gör!
Alla i hembygdsrörelsen kan bidra till kulturmiljöprogrammet genom det kulturmiljöarbete som görs i hembygdsföreningarna och de regionala förbunden.
Till formuläret

Vill du veta mer om hur du deltar i arbetet eller om kulturmiljöarbetet och programmet, kontakta SHF:s kulturmiljöstrateg Michael Lehorst: 08-54 54 50 70, [email protected]

Mall för underhåll och åtgärd
Nu finns en mall tillgänglig för arbete med underhålls- och åtgärdsprogram i hembygdsgårdarna. Mallen har utarbetats av Länsmuseet Gävleborg i samarbete med Gästrike- Hälsinge hembygdsförbund och i nära dialog med ett stort antal hembygdsföreningar. Läs mer