Mål 1. Att lära känna kulturmiljö

Målet är att hela tiden öka hembygds­rörelsens ­möjligheter och färdigheter i att lära känna ­hembygdens kulturmiljöer och deras värden.

Det handlar om att ta reda på och redovisa vilka kulturmiljöer som finns, vad de betyder, vad de berättar och vilken kunskap de bär på. Det kan också handla om att inventera miljöer, upprätta register, göra kunskapsöversikter och forska lokalt.

En viktig del av arbetet handlar om att både analogt och digitalt informera om det man gjort och hur man gått till väga.

Vad arbetar riksförbundet för?
Till år 2022 ska riksförbundet ha tagit fram och samlat information, handböcker, studiematerial, kurser och goda exempel på hur hembygdsrörelsen kan lära känna kulturmiljön, och gjort detta tillgängligt på ­www­­­.­hembygd.se/kulturmiljo. Särskilt fokus ligger på öppna miljödata och lokalhistorisk forskning.

Exempel från hembygdsrörelsen
Läs om Föreningen Hedemora Gammelgård och deras arbete med att lära känna kulturmiljön. Artikeln publicerades i Bygd och natur nr 4 2017: ”Gör lokalhistorien tillgänglig med QR-koder” (pdf)

Berätta om vad din förening gör!
Alla i hembygdsrörelsen kan bidra till kulturmiljöprogrammet genom det kulturmiljöarbete som görs i hembygdsföreningarna och de regionala förbunden.
Till formuläret

Vill du veta mer om hur du deltar i arbetet eller om kulturmiljöarbetet och programmet, kontakta SHF:s kulturmiljöstrateg Michael Lehorst: 08-54 54 50 70, [email protected]