Lokalhistorisk konferens i Ringamåla

Överallt i landet finns idoga hembygdsforskare och lokalhistoriker som undersöker det nära landskapets framväxt till det vi lever i idag. Ett av många exempel finns i Ringamåla i Blekinge, där en arbetsgrupp inom Ringamåla hembygdsförening tillsammans har skrivit en klassisk sockenbok som både text- och bildmässigt imponerar. Boken heter ”Ringamåla socken då – nu – sedan” och fick priset som Årets Hembygdsbok i Sverige 2017.

Sveriges Hembygdsförbunds lokalhistoriska råd bjuder in till konferens. Under en dag möts vi i Ringamåla och får ta del av berättelsen om hur man arbetat med sin lokala historia för att skapa kunskap, för de som bor där nu och för kommande generationer. Tanken med dagen är att deltagarna ska få tillfälle att dela med sig av goda idéer. Den handlar om vad vi kan lära oss i arkiven och genom iakttagelser i hembygdens landskap.

Dagen bjuder också på föredrag som allmänt tar upp metoder för god lokalhistorisk forskning, vad arkiven kan erbjuda och vad man bör tänka på när man publicerar sina resultat, exempelvis i en hembygdsbok. Ett syfte med dagen är att utveckla kanalerna mellan lokalhistorisk forskning och forskning vid universiteten.

Tid och plats: Lördag 17 mars på Högaböke Bygdegård i Ringamåla, Blekinge
Anmälan: Senast 25 februari till [email protected]
Pris: 300 kr, vilket inkluderar lunch samt fika förmiddag och eftermiddag.
Arrangörer: Sveriges Hembygdsförbunds lokalhistoriska råd tillsammans med Ringamåla hembygdsförening och Blekinge hembygdsförbund.

Frågor? Kontakta Jan Nordwall, SHF:s kansli, för mer information, telefon 08-34 55 11.

Program

Välkomstfika står framdukat från 09.00
10.00. Välkomna till konferensen.
Maria Norrfalk och Åke Werdensfels.

10.10. Årets Hembygdsbok.
Maria Norrfalk och Eva Fredriksson delar ut priset.
Lennart Olofsson presenterar boken och Ringamåla socken.

10.50. Bensträckare

11.00. Hur skriver vi lokalhistoria? Erfarenheter från fältet
Samtal mellan Peter Olausson, Sven Jensén, Bo Nilsson och Johnny Karlsson.

11.30. Lokalhistorisk litteratur – en rik flora!
Lars Grimbeck.

12.00. Lunch på Bygdegården

13.00. Sockenkyrkorna, ”Tusen år av kontroverser, kompromisser och knog.”
Hanna Enefalk, en presentation av hennes nya bok ”Svenskarna och deras kyrkor”.

13.40. Enskilda arkiv som stöd för lokalhistoriskt puzzel.
Per Lundin, Blekingearkivet.

14.20    Diskussion

15.00    Avslutning med fika

Föredragshållare
(Kronologiskt ordning)
Maria Norrfalk, SHF:s ordförande.
Åke Werdensfels, Blekinge hembygdsförbunds ordförande.
Lennart Olofsson, sammanhållande eldsjäl inom projektet ”Ringamåla socken då – nu – sedan”.
Peter Olausson, medlem av SHF:s lokalhistoriska råd och universitetslektor i historia vid Karlstads universitet.
Sven Jensén, medlem av SHF:s lokalhistoriska råd och ledamot av SHF:s styrelse.
Bo Nilsson, medlem av SHF:s lokalhistoriska råd och ledamot av SHF:s styrelse.
Johnny Karlsson, bokförläggare och antikvariatsbokhandlare.
Lars Grimbeck, SHF:s jury för Årets hembygdsbok.
Hanna Enefalk, universitetslektor i historia vid Karlstads universitet och redaktör för Personhistorisk tidskrift.
Per Lundin, Länsarkivchef.

Hitta till Högaböke Bygdegård i Ringamåla

Med bil
Högaböke Bygdegård i Ringamåla Blekinge är belägen cirka 8 kilomenter norr om Svängsta. Gatuadressen är Norra Holländarevägen 486.
I Svängsta åker du norr ut på Holländarevägen som efter cirka tre kilomenter övergår i Norra Holländarevägen. Du följer den cirka fem kilometer, byggdegården finns på höger sida och är utmärkt med en vägskylt. Åker du förbi Högaböke rädgård har du åkt cirka 500 meter för långt.

Med tåg
Tåg till Karlshamn. Därifrån biltransport cirka 30minuter som måste bokas i förväg. Kontakta Susanne Salomonsson, SHF:s kansli, telefon 08-441 54 87 eller e-post [email protected]

Med flyg
Flyg till Kallinge, Ronneby flygplats. Därifrån biltransport cirka 60 minuter som måste bokas i förväg. Kontakta Susanne Salomonsson, SHF:s kansli, telefon 08-441 54 87 eller e-post [email protected]

 

Läs mer om boken ”Ringamåla socken då – nu – sedan” som fick priset som Årets Hembygdsbok i Sverige 2017.