Kulturmiljöprogrammet

Kulturmiljöprogrammet är hembygdsrörelsens gemensamma verktyg för att utveckla det strategiska kulturmiljöarbetet. En fördel med programformen är att vi får en helhetssyn över hembygdsrörelsens omfattande kulturmiljö­arbete och därmed kan lära mer av varandra, få lättare att bygga nätverk och ge varandra stöd. Det blir också lättare att slagkraftigt visa upp betydelsen av vårt kulturmiljöarbete för allmänheten och beslutsfattare. Ett gemensamt och strategiskt arbete stärker oss som folkrörelse och vår roll i samhället.

Berätta om vad din förening gör!
Alla i hembygdsrörelsen kan bidra till kulturmiljöprogrammet genom det kulturmiljöarbete som görs i hembygdsföreningarna och de regionala förbunden.
Till formuläret

Vill du veta mer om hur du deltar i arbetet eller om kulturmiljöarbetet och programmet, kontakta SHF:s kulturmiljöstrateg Michael Lehorst: 08-54 54 50 70, [email protected]

Ladda ner Kulturmiljöprogrammet
Här kan du ladda ner en första version av kulturmiljöprogrammet. En ny uppdaterad version i tryckt format och för utskrift kommer inom kort finnas att beställa i SHF:s webbutik. Du som prenumererar på SHF:s nyhetsbrev kommer att informeras när den finns tillgänglig.

Ladda ner en första version av programmet (pdf)