Berätta om föreningens kulturmiljöarbete

Här kan du berätta för riksförbundets kansli vad din hembygdsförening eller ditt regionala hembygdsförbund gör. En beskrivning av ert arbete läggs då upp här på webben tillsammans med andra föreningars aktiviteter. På så sätt blir ni en del av kulturmiljöprogrammet och en viktig del av hembygdsrörelsens kulturmiljöarbete!

Namn

E-postadress

Föreningens namn

Tillhör regionalt förbund

Beskriv föreningens kulturmiljöarbete.
Berätta gärna kortfattat vad ni gjort, vad ni har velat uppnå och vad arbetet lett till.

Ja, jag godkänner att informationen om föreningens kulturmiljöarbete får göras publik på www.hembygd.se och att mina personuppgifter får lagras och användas av SHF för framtida kontakt.