Kanalmuseum Hallstahammar

Hembygdsrörelsens kulturmiljöarbete

Kulturmiljöarbetet är ett av hembygdsrörelsens viktigaste verksamhets­områden. Från norr till söder engagerar sig hembygdsföreningar för att uppmärksamma, ta tillvara och utveckla kulturmiljöer. SHF har tagit fram ett Kulturmiljöprogram som beskriver och sätter upp mål för hela rörelsens kulturmiljöarbete. Programmet förnyas varje år med uppdaterade mål och exempel på vad som gjorts runt om i landet. Läs mer om kulturmiljöprogrammet.

Berätta om din hembygdsförenings kulturmiljöarbete genom att klicka på länken nedan.

Ladda ner eller beställ kulturmiljöprogrammet!

Här kan du ladda ner eller beställa kulturmiljöprogrammet och en informationsfolder gratis.

Vad innebär kulturmiljö och kulturmiljöarbete?

Kulturmiljö är hela den av människan påverkade miljön, inklusive den bebyggda. Detta innebär att betydande delar av naturmiljön kan ses som kultur­miljö. ­Berättelser, kunskap, historia och traditioner kopplade till platser och områden ingår i kulturmiljön.

Kulturmiljöarbete i hembygdsrörelsen är det arbete som görs med att lära känna, ta tillvara och använda ­hembygdens kulturmiljöer och dess värden för en hållbar utveckling.