Internationellt

Internationell samverkan är en del av SHF:s arbete. Samarbeten och närvaro i olika nätverk i Norden och i Europa ger tillfällen till kunskapsutbyte och nya perspektiv på kulturarvsarbete.

Civilscape
SHF är medlem i Civilscape som är ett europeiskt närverk för ideella organisationer som arbetar med den Europeiska Landskapskonventionen.
www.civilscape.org

Europa Nostra
SHF är medlem i Europa Nostra som är en ideell organisation för bevarande av Europas kulturarv.
www.europanostra.se

Volontärutbyte med det tyska hembygdsförbundet BHU 2013 – 2015
SHF och BHU genomförde 2013-2015 ett volontärutbyte inom EU Lifelong Learning Programme, Grundtvig Senior Volunteering.
www.facebook.com/shfvolunteers
SHF:s slutrapport om projektet (pdf)
Läs mer om Erasmus+ det nya programmet för internationell samverkan: www.utbyten.se