Ung Hembygdsambassadör

Den nyblivne Hembygdsambassadören Murat Erdal guidar de andra deltagarna i sin hembygd Vårby strax utanför Stockholm.

Ung Hembygdsambassadör är kursen där ungdomar och en hembygdsförening tillsammans upplever mer om hembygdens landskap och guideteknik. I studiecirkelform lär deltagarna gemensamt av varandra, litteratur, kartor och genom praktiska övningar om bland annat friluftsliv, allemansrätten, värdskap och guideteknik. Ungdomarna kan efter avslutad kurs få ett diplom som ambassadörer för sin hembygd.

Deltagarna lägger själva upp studiecirkeln och väljer gemensamt ut några platser i sin hembygd där de vill skapa en guidetur. Som avslutning genomför ungdomarna en guidning, var och en efter sina förutsättningar. Någon kanske till exempel vill guida på ett annat språk än svenska eller välja ett tema som lokala sägner och berättelser eller vilka växter man ser under turen. Diplomutdelning har ofta skett vid ett festligt tillfälle.

Inspirationsskriften Att känna sitt hemma är ett uppdaterat studiematerial för alla intresserade som vill genomföra kursen.  Beställ skriften i SHF;s webbutik.

Kursen är en möjlighet till samverkan med till exempel kommun och lokalt näringsliv. Ungdomarna kan sedan anlitas av exempelvis hembygdsföreningen, kommunen och besöksnäringen för guidning och representation.

SHF vill med Ung Hembygdsambassadör bidra till ökad kunskap om och intresse för friluftsliv och hembygd, inkludera ungdomar med olika bakgrund till kunskap om och engagemang för sina hembygder och ge dem erfarenhet av föreningsliv och lokal demokrati. Ungdomar är en nyckelgrupp i varje lokalsamhälle för en långsiktig ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling.

Ung Hembygdsambassadör är en del av SHF:s arbete med den Europeiska Landskapskonventionen (Europarådet, 2000). Läs mer om Europeiska landskapskonventionen.

Inspiration och exempel
Några av de hembygdsföreningar som tillsammans med en grupp ungdomar genomfört kursen Ung hembygdsambassadör:

  • Österåkers hembygds- och fornminnesförening bjöd in ungdomar via ungdomsgården och Facebook. Av flera intresserade bildades en grupp på tre ungdomar som genomförde kursen. De besökte många olika natur- och kulturhistoriska platser i Roslagen och fick veta mer om lokalhistoria, allemansrätten, berättande och guidning.  Som resultat av projektet i Österåker har ungdomarna erbjudits att delta i en guidekurs som ges av kommunen och hembygdsföreningen i samarbete. Naturskyddsföreningen som gör utflykter för flyktingar bjöd också in de nyblivna Unga hembygdsambassadörerna att delta i dessa som guider under sommaren. www.milstolpen.org
  • Indals hembygdsförening har numera flera aktiva ungdomar, både i föreningsarbetet och i styrelsen. Det började med att en högstadieklass i Lidens skola hade skogen som tema. Hembygdsföreningen deltog och berättade om ortens historia och de genomförde projektet Ung Hembygdsambassadör tillsammans.  Klassen bjöds också in till föreningens årliga spelmansstämma där många av eleverna deltog som funktionärer. www.hembygd.se/indal
  • Råneå hembygdsförening genomförde kursen Ung hembygdsambassadör med en grupp ensamkommande pojkar i samarbete med kommunen och Studieförbundet vuxenskolan. Ungdomarna fick lära känna traktens natur och historia, de fick pröva friluftsliv som skidåkning och vinterfiske, lära mer om allemansrätten och öva att berätta på svenska. www.raan.nu
  • Göinge hembygdsförening tog fasta på ortens historia kring stenhuggeri. Orten uppstod en gång kring en stenfyndighet med hundra år av brytning tills den lades ned 1975. Nu är brytningen igång igen och här finns också Sveriges enda gymnasieutbildning i stenhuggeri. Hembygdsföreningen har en stor historisk kunskap om bygdens historia och stenbrytningen. Efter en träff med hembygdsföreningen på skolan genomförde en grupp elever kursen Ung hembygdsambassadör. Kunskaper om landskapets historia, natur, och geologi kombinerades med kunskaper om äldre tiders stenhantverk. www.hembygd.se/goinge
  • Vårby Fittja hembygdsförening tog kontakt med kommunen och fritidsgården i Vårbygård utanför Stockholm och presenterade projektet Ung hembygdsambassadör. Efter ett möte på ungdomsgården bildades en grupp intresserade ungdomar och de gjorde gemensamma vandringar i området. Mitt bland höghusen finns runstenar och vikingagravar som ungdomarna inte hade någon aning om. Att hembygden blir mer intressant när den berikas med sitt historiska perspektiv visade sig snart. Snart kunde ungdomarna berätta om sin lokala historia långt mer än vad deras lärare förväntade sig av dem. www.hembygd.se/varby-fittja
  • Nora Hembygdsförening genomförde Ung hembygdsambassadör i samarbete med Härnösands kommun, ungdomsgården ”Kåken” och Murberget, länsmuseet i Västernorrland. Flera av de deltagande ungdomarna var nyanlända. De fick sedan möjlighet att arbeta som guider på museet under sommaren, då länets hembygdsföreningar ställde ut och berättade om sin verksamhet.
    norabygden.com/nora-hembygdsforening
    www.facebook.com/norahembygdsforening

En berättelse om att bli Ung Hembygdsambassadör:
”Jag har fått se på mitt hem i ett nytt ljus”
av Julia Lundberg
Läs hela berättelsen

Är din förening intresserad av att delta? För mer information, frågor och rådgivning kontakta Viktoria Hallberg, SHF. [email protected]