Folkskolan 175 år


Under 2017 fyller folkskolan 175 år!
Det uppmärksammas genom samarbetsprojektet ”En sagolik skola – Folkskolan 175 år”. För genomförandet står Lärarstiftelsen i samverkan med Sveriges Museer, Sveriges Hembygdsförbund, Svenska Barnboksinstitutet och Lärarförbundet.

En lekfull utställning – fysisk och digital
Samarbetet utgår från en lekfull utställning som gestaltar vår skola från 1800-tal till i dag. Den kommer också att visa konstskatter ur folkskolans värld, illustrationer av till exempel Carl Larsson, Jenny Nyström och Elsa Beskow, flera för första gången. Utställningen kommer att visas på olika museer i landet under 2017-2019 och som en digital version som är tillgänglig för alla.

Kärnfrågor under jubileumsåret är de värderingar som drev de tidiga folkskolepionjärerna. De agiterade för en undervisning av högsta kvalitet i ett sammanhållet skolsystem för alla samhällsklassers barn, något som var långtifrån självklart då.  Med mottot ”Endast det bästa är gott nog åt barnen” beställde SAF, Sveriges Allmänna Folkskollärarförening, läroböcker och skolplanscher av landets främsta författare och illustratörer, t ex läseböckerna Sörgården och I Önnemo av Anna Maria Roos, och Nils Holgersson av Selma Lagerlöf. En annan bärande värdering var betydelsen av fantasi, sagan och fantasin skulle finnas mitt i skolans verklighet.

En chans för hembygdsföreningarna
Många hembygds föreningar som har ett skolmuseum, föremålssamling eller arkivmaterial om den lokala folkskolans historia får nu en särskild anledning att lyfta fram dessa värden. Det kan ske i form av upprustning, skyltning, visningar och andra former av tillgängliggörande. Utställningen ger också en särskild anledning att samarbeta med museer, studieförbund eller Lärarförbundets lokalavdelning kring olika arrangemang i anslutning till utställningen.

Hembygdsrörelsen har en lång tradition av verksamhet för barn och samarbete med skolan och det är ett prioriterat verksamhetsområde. Flera hembygdsföreningar har hela skolmuseer på sina hembygdsgårdar. Enligt SHF:s statistik för 2015 har 65% av de svarande  föreningarna haft kontakt med en skola de senaste fem åren, 46% har haft samarbete och 54% har samlingar av skolföremål eller ett skolmuseum. Under 2017 satsar SHF särskilt på att främja detta viktiga arbete. Det kommer att ske bland annat genom information, framtagande av studiematerial, olika samarbetsprojekt med mera. Hembygdens barn och skola är också tema för SHF:s riksstämma 2017 i Bohuslän.

Ta chansen att ge rum för skolans historik och viktiga frågor om utbildning och kvalitet tillsammans med våra samarbetspartner!

Läs mer i pressmeddelande om projektet
Läs mer på Lärarstiftelsens webbplats

SHF:s arbete med skolsamverkan
Läs mer om skolsamverkan inom hembygdsrörelsen, läs om exempel och få tips på hur man kan arbeta.
Skolsamverkan

För frågor kontakta
Viktoria Hallberg, SHF, konsulent för barn- och skolfrågor, [email protected]