Barn och unga på fritiden

Många hembygdsföreningar har verksamhet för och med barn och unga på deras fritid. Barn och unga berikar hembygdsföreningen med nya perspektiv och intressen. Ungdomarna kan i sin tur få betydelsefulla kunskaper om den lokala historien och erfarenheter av föreningsarbete och lokal demokrati.

– Ungdomar bryr sig och vill vara med och påverka. Det finns en stor vilja hos dagens unga att engagera sig i samhällsfrågor och i organisationer, det visar flera undersökningar, säger Josefin Heed från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva.

Ett sätt att bjuda in ungdomar är att samarbeta med en ungdomsgård. Hembygdsföreningen kan då börja med att besöka ungdomsgården och till exempel berätta något om den lokala historien. Eller så kan man samarbeta kring en berättarvandring i närområdet. Ett annat sätt är att kontakta kommunens kultur- eller barn- och fritidsförvaltning för ett samarbete. Kommunerna är ansvariga för att ordna aktiviteter för barn och unga under skolloven. De har också ett särskilt bidrag  att söka för gratis sommarlovsaktiviteter för barn. Här kan en hembygdsförening vara en betydelsefull resurs som samarbetspart.

Inspiration och exempel
En ungdomssektion har bildats i Haraker Hembygdsförening efter att föreningen tillsammans med en grupp ungdomar genomfört projektet Ung Hembygdsambassadör.
vastmanlandsnyheter.se

I Indals hembygdsförening har flera ungdomar engagerat sig och även gått med i styrelsen. En av dem är Gabriel Landin; det är hur kul som helst, och man får lära sig mycket av de äldre. Särskilt roligt är jobbet med den årliga spelmansstämman, säger han.
sverigesradio.se

Älvestads hembygdsförening i Östergötland driver en ungdomsgård på hembygdsgården sedan 1990. Den är öppen två kvällar i veckan med aktiviteter som matlagning, fotboll, disco, kanotpaddling och mediateknik. Barnen är sex till tretton år och äldre ungdomar från trakten hjälper till som ledare.
www.alvestadhbf.se

Ragunda hembygdsförening har byggt upp en välutrustad handelsbod, skolsal, ladugård och andra miljöer för barn där de kan leva och leka historien.
www.hembygd.se

Kontakta SHF:s konsulent för barn och unga
Har ni i er hembygdsförening goda exempel på samverkan mellan hembygdsföreningen och skolan? Vill ni ha hjälp att utveckla ert samarbete med skolan? Kontakta Viktoria Hallberg, [email protected]