Skolsamverkan

Hembygdsrörelsen har en lång tradition av samarbete med skolan. Många hembygdsföreningar grundades en gång i tiden just av elever och lärare efter studier i hembygdskunskap. Idag kan samarbetet se olika ut. Enligt SHF:s statistik för 2015 har 65 % av de svarande föreningarna haft kontakt med en skola de senaste fem åren, 46 % har haft samarbete och 54 % har samlingar av skolföremål eller ett skolmuseum. Hembygdens barn, unga och skola är ett prioriterat område i hembygdsrörelsens verksamhetsinriktning 2018-2022.

Samverkan med skolan behöver utgå från Läroplanen, Lgr11. I dialog med en skola eller dess huvudman (exempelvis kommunen) kan en hembygdsförening erbjuda olika aktiviteter utifrån Lgr11. En hembygdsförening kan bidra till uppfyllande av kursplaner och kunskapskrav inom alla olika skolämnen beroende på intresse och förutsättningar. Det kan vara inom Slöjd, Musik, Hem- och konsumentkunskap, Svenska, Idrott och Biologi men också till exempel Kemi, Teknik och Engelska.

Mycket kan också göras kring skolans värdegrund, uppdrag och övergripande mål och riktlinjer. Ett av skolans mål är att varje elev har inblick i närsamhället och dess arbetsliv, samt förenings- och kulturliv. Det står också att utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

Ett övergripande historiskt perspektiv ska anläggas i all undervisning så att eleverna kan utveckla en förståelse för samtiden och en bered­skap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande. På samma sätt nämns särskilt miljöperspektiv, ett internationellt och etiska perspektiv. Här kan en hembygdsförening vara en betydelsefull resurs för skolans pedagoger.

Utdrag ur Läroplanen
Vissa delar av det centrala innehållet och kunskapskraven i läroplanen kan vara lättare för hembygdsföreningar att utgå ifrån i sin samverkan med skolan. Ett förslag på sådana är sammanställt av Heimbygda hembygdsförbund Jämtland Härjedalen.
Se sammanställningen här

Inspiration och exempel  

 • I Tidsmaskinen blir skolelever tidsgeografer. Skånes hembygdsförbund har tagit fram ett webbverktyg för att skolelever ska kunna skapa egna historiska vandringar. Hembygdsföreningarna bidrar med lokalhistorisk kunskap. Läs mer på www.tidsmaskinen.org
 • Hembygd 2.0 – hitta berättelsen är ett projekt inom Bohusläns hembygdsförbund i samarbete med bildkonstnären Ingrid Lindberg. I möte med äldre generationer skapar elever film och digitala berättelser om det lokala kulturarvet och historien.
  Läs mer och se filmer på hembygd20.wordpress.com
 • Näshulta hembygdsförening är en resurs för skolan. De gör gemensamma utflykter till närområdets natur- och kulturvärden och mycket annat. Läs mer om föreningens arbete www.hembygd.se/nashulta
 • Välkommen till min plats! Är en metod framtagen av Stockholmskällan och Wikimedia för skolelever att söka information om en plats de själva väljer. Hembygdsföreningar, bibliotek och andra bidrar med underlag och kunskap till eleverna. Resultatet publiceras på Wikimini som är Wikipedia för yngre.
  stockholmskallan.stockholm.se
 • Pythagoras industrimuseum är en tennkulemotorfabrik i Norrtälje. Här får skolelever uppleva historien och bland annat ta del av museets skolprogram och material för teknikämnet. Delar av materialet passar också för särskolan.
  Läs mer på www.pythagorasmuseum.se

Läs och skriv ut artiklar
Här kan du ladda ner och skriva ut en rad exempel på hur hembygdsföreningar runt om i landet samarbetar med  skolan. Text: Yvonne Nenander. Layout: Olov Norin.

Hembygdsbesök i skolan (pdf)

Skolbesök på hembygdsgården (pdf)

Hembygdens skolmuseer (pdf)

Muntligt berättande länk mellan generationer (pdf)

Tidsresan – en magisk lek som gör historien levande (pdf)

Vandringar med ny teknik (pdf)

Ibland är ute mer inne (pdf)

Pedagogik för kulturarv och kulturmiljö (pdf)

Vems historia berättar vi? (pdf)


Film om möte mellan barn och hembygdsförening
Se trailern för en samproduktion mellan Agunnaryds Hembygdsförening och filmteamet POZ MEDIA: ”Agunnaryds skola Nu & Då”, en resa i tid och rum. Se filmen här.

Kartläggning i Marks kommun
Marks kommun har med hjälp av Västarvet i Västra Götaland tagit fram en kartläggning av skolans historia 2016. Det är ett led i kommunens strategiska satsning på att lyfta fram barnens kulturarv. Ladda ned kartläggningen här.

Kontakta SHF:s konsulent för barn och unga
Har ni i er hembygdsförening goda exempel på samverkan mellan hembygdsföreningen och skolan? Vill ni ha hjälp att utveckla ert samarbete med skolan? Kontakta Viktoria Hallberg [email protected]