Skolsamverkan

Många föreningar samverkar med skolan. Man besöker eleverna i skolan eller tar emot klasser på hembygdsgården eller andra platser. På den här sidan kan du få inspiration, exempel och tips på hur en hembygdsförening kan samverka med skolan och utveckla sina skolsamlingar och museer. Under 2017 satsar SHF särskilt på samverkan med skolan med anledning av att Folkskolan fyller 175 år.

Den här sidan kommer att uppdateras och fyllas på med information efter hand.

Har du tips och exempel på sådant som fler borde få ta del av? Kontakta Viktoria Hallberg, SHF:s konsulent för barn- och skolfrågor, viktoria.hallberg@hembygdsforbundet.se

Lite statistik
Enligt SHF:s statistik för 2015 har 65% av de svarande  föreningarna haft kontakt med en skola de senaste fem åren, 46% har haft samarbete och 54% har samlingar av skolföremål eller ett skolmuseum.

Inspiration:

Kartläggning av Marks kommun
Marks kommun har med hjälp av Västarvet i Västra Götaland tagit fram en kartläggning av skolans historia 2016. Det är ett led i kommunens strategiska satsning på att lyfta fram barnens kulturarv. Ladda ned kartläggningen här.

Sagabibliotekets arkiv
I Sagabibliotekets arkiv finns en mängd cirka hundra år gamla brev från barn till Tomten. De har ett unikt värde för hembygdsföreningar då avsändaren är angiven med exakt adress. Breven ger oss idag en direkt relation med barn som för hundra år sedan bott, kanske på samma adress eller gata som vi, och en inblick i deras tankar, önskningar och uttryckssätt. Kanske lockar de dagens barn skriva nya brev, kanske från exakt samma adress?

”Nu har jag ej tid att skrifva mer för nu ska läxorna läsas. Adjö kära farbror Jultomte lycka till. Adress Elin Johansson Nya Ringvägen 12 (?) 6(?) tr upp.”

Klicka på breven för en större version.
     
Upphovsrätt och identitetsskydd är preskriberade. Vill du söka efter fler brev? Kontakta då Lärarstiftelsens för mer information: info@lararstiftelsen.se
Du kan också söka i Lärarstiftelsens bildsamlingar med runt 1 500 illustrationer

För frågor kontakta
Viktoria Hallberg, SHF, konsulent för barn- och skolfrågor, viktoria.hallberg@hembygdsforbundet.se