Barn och unga

Hembygdens barn, unga och skola har en central plats inom hembygdsrörelsen. Hembygdsföreningar i hela landet erbjuder sin rika kunskap om lokalhistorien till nya generationer. Genom att skapa mötesplatser för alla med intresse för lokal historia och utveckling vill hembygdsrörelsen vara en bro mellan generationerna. Här arrangeras till exempel familjedagar, prova på-dagar om livet förr, tidsresor och landskapsvandringar, ofta i samarbete med skolan. Barn, unga och skola är ett prioriterat område i hembygdsrörelsens verksamhetsinriktning 2018–2022.

Folkskolan fyller 175 år 2017
Det uppmärksammas med vandringsutställningen En sagolik skola som gestaltar den svenska skolans historia från 1800-tal till i dag. Utställningen finns också i en digital version som är tillgänglig för alla, www.ensagolikskola.se. För genomförandet står Lärarstiftelsen i samverkan med Sveriges Museer, Sveriges Hembygdsförbund, Svenska Barnboksinstitutet och Lärarförbundet. Utställningen ger hembygdsföreningar en särskild anledning att bjuda in till aktiviteter, skolsamlingar och skolmuseer i samarbete med till exempel Lärarförbundet eller sitt länsmuseum.
Läs mer om Folkskolan 175 år

Skolsamverkan
Hembygdsrörelsen är en resurs för skolan. På hembygdsgårdar kan eleverna möta genuina historiska miljöer med berättelser om historiska skeenden och närsamhällets historia. Här finns utrymme och möjlighet att berika alla skolämnen. Mycket kan också göras kring skolans värdegrund, uppdrag och övergripande mål och riktlinjer.  Många av hembygdsföreningarnas medlemmar besöker skolan som klassmorfar/-farmor och bidrar i undervisningen med berättelser och kunskap.
Läs mer om skolsamverkan

Barn och unga på fritiden
I hembygdsföreningarna sker mycket aktiviteter med och för barn och unga. Hembygdsrörelsen vill skapa broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden och vara en mötesplats för alla generationer. Här ordnas familjedagar, fritids- och sommarlovsaktiviteter och ungdomar bjuds in i verksamheten.
Läs mer om barn och unga på fritiden

Ung Hembygdsambassadör
Ungdomar och hembygdsföreningar runtom i Sverige har sedan 2013 genomfört studiecirkeln Ung Hembygdsambassadör, en kurs om hembygdens landskap och guideteknik. Kursen innehåller också frågor om allemansrätten, kartläsning, bemötande och värdskap, olika målgrupper, natur- och kulturvärden i landskapet med mera. Också nyanlända ungdomar har deltagit. Ungdomarna får efter avslutad kurs diplom som ambassadörer för sin hembygd. SHF ger stöd till kurserna i form av rådgivning och visst material som kepsar med logga och diplom. Att känna sitt hemma är SHF:s inspirationsskrift om kursen Ung Hembygdsambassadör och hur ungdomar och en hembygdsförening kan genomföra den.
Läs mer om kursen
Ladda ned inspirationsskriften Att känna sitt hemma