Barn och unga

Många hembygdsföreningar och regionala hembygdsförbund arbetar med barn och skola. Det kan handla om forntidsläger, tidsresor, prova på-dagar och landskapsvandringar, ofta i samarbete med en skola. Under 2017 kommer SHF särskilt att främja den här verksamheten, bland annat genom information, studiematerial och samarbetsprojekt. Tema för SHF:s riksstämma 2017 i Bohuslän kommer att vara Hembygdens barn och skola.

Folkskolan fyller 175 år 2017
Det uppmärksammas med vandringsutställningen En sagolik skola som gestaltar den svenska skolan från 1800-tal till i dag. Utställningen finns också i en digital version som är tillgänglig för alla via webben. Till utställningen kommer det också att ordnas debatter, seminarier och visningar av skolmuseer i hela landet. För genomförandet står Lärarstiftelsen i samverkan med Sveriges Museer, Sveriges Hembygdsförbund, Svenska Barnboksinstitutet och Lärarförbundet. Under året kan hembygdsföreningar på olika sätt dra nytta av En sagolik skola när man bjuder in allmänheten till sina skolsamlingar och skolmuseer. Det är också ett bra tillfälle att ordna bussturer eller föreläsningar om skolans historia, gärna i samverkan med  till exempel Lärarförbundet eller länsmuseum.
Läs mer om Folkskolan 175 år

Ung Hembygdsambassadör
Satsningen vänder sig till ungdomar med syftet att de i samarbete med en hembygdsförening ska bli ambassadörer för, och guida i, sin hembygds
landskap. Projektet pågår mellan 2013 och 2016 och finansieras av Svenskt
Friluftsliv. Läs mer om projektet

Samverkansparter
Utvecklingscentret för Kulturmiljöpedagogik (UTC), där SHF deltar, utvecklar bl.a. pedagogiska metoder och modeller utifrån kulturarvet. En uppskattad modell är s.k. tidsresor. Ett nätverk av regionala kontaktpersoner inom rörelsen är nu under uppbyggnad.

Skrifter
Att känna sitt hemma, om projektet Ung Hembygdsambassadör.
Att mötas, handlar om tidsresor.
Hembygd på schemat.
Läs mer om och beställ SHF:s skrifter

Kurser
Kulturmiljöpedagogik, 15 hp distans Linnéuniversitetet.
Jamtli i Östersund ger kurser och rådgivning.

Idébank för barn- och ungdomsverksamhet
Goda idéer inspirerar och utvecklar vår rörelse. Är du engagerad i eller känner till något bra projekt för barn- och unga?
Skicka gärna information till vår idébank! [email protected]

Goda exempel
Sörmlands hembygdsförbund bedriver flera skolsamarbeten både i stad och på landsbygd.
Kontakt: Kerstin Jonasson

I Västmanland har man länge arbetat med bl. a. tidsresor.
Kontakt: Christina Holsten

På Möja pågår ett skolsamarbete.
Kontakt: Inger Olsson

I Dalarna finns ett samarbete med förskolan kring historiskt leverne, människokroppen, skogsmuseum, sagostund m m. Kontakt: Anna Hallstan, Envikens Hembygdsförening