Välkommen till Vendels Hembygdsförening

Mariebergs gamla skola från 1858Fotograf: Mariebergs gamla skola från 1858

Mariebergs gamla skola från 1858

Vi visar, vårdar och vidareutvecklar Vendel

– Vi är ca 200 medlemmar.
–  Vi äger och förvaltar bland annat Mariebergs gamla skola, 
    Lantbruksmuseét , väderkvarn och Vendeltidsmuseet.
–  Vi ger ut årsskriften ”Vendelkråkan” 
–  Vi arrangerar  Eric Sahlströms Spelmansstämma näst sista helgen i juli tillsammans med IK Rex