Stationen och Grevinnevägen


 

Image

 

Under 1870-talet revolutionerades landets person-, gods- och posttransporter i och med järnvägens utbyggnad. Då började också Örbyhus växa.
År 1874 invigdes Uppsala-Gävle Järnväg (UGJ). Genom inflytande av Örbyhus slotts dåvarande ägare Baltzar von Platen d.y., förlade man en station till Örbyhus. Stationshuset fick till och med en särskild väntsal för greven och hans familj. 
Nuvarande gång- och cykelväg i backen nedanför kyrkan kallas Grevinnevägen, eftersom det sägs att greveparet åkte denna väg i sin häst och vagn till och från slottet.  
På 1970-talet revs stationshuset och ett nytt uppfördes, som i sin tur revs på 1990-talet. Under några år hanterades bara godståg i Örbyhus, men år 1991 återuppstod Örbyhus station som en del i satsningen på Upptågstrafiken, och persontrafiken har sedan dess ökat.
År 2020 pendlade 90 procent av den arbetande befolkningen i Örbyhus.

Image

 

 

Bilder

Förening:

Vendels Hembygdsförening

Skapad av: Hans Eklund (2022-06-29 14:08:42) Kontakta föreningen
Ändrad av: Hans Eklund (2022-10-14 07:06:04) Kontakta föreningen