Om oss

 

Vendels Hembygdsförening 

 

Föreningens verksamhetsområde utgörs väsentligen av Vendels församling tillika Vendels socken och organiserar människor med intressen som sammanfaller med föreningens syfte.
Vendels hembygdsförening bildades 1922. Syftet var och är att vårda och synliggöra Vendels historia, kultur och miljö för att ge en naturlig grund för...

Läs mer >

Nyheter

På Örbyhusdagen invigdes högtidligen en vandringsled genom de centrala delarna av samhället av kommunalrådet Sara Sjödal och oppositionsrådet Viktoria Söderling. Syftet med leden är att informera om intressanta platser för nya och gamla örbyhusbor och samtidigt uppmuntra till fysisk aktivitet. En enkel karta med beskrivning finns tillgänglig för allmänheten i en...

Läs mer >

En vacker försommardag i maj besökte vi Söderön utanför Östhammar. Det var ett utbyte med Söderöns Hembygdsförening som förra året besökte oss i Vendel. Vi fick stifta bekantskap med traktens vackra natur i form av strandängar, beteshagar och nyckelbiotoper. Här kunde vi uppleva rara orkidéer, typ och Adam och Eva. Tyvärr...

Läs mer >

Vi visade upp Vendel och berättade om båtgravarna samt kyrkan för ett tjugotal intresserade storvretabor. Därefter träffades vi i Marieberg för fika och visning av samlingarna. Det är alltid stimulerande att utbyta erfarenheter mellan olika hembygdsföreningar. 

Programmet hittar du här.

Visa fler

Aktiviteter

VÅRA ARRANGEMANG

Eric Sahlströms spelmansstämma

21 juli 2023 19:00 - 23 juli 2023 12:00

Till minne av nyckelharpsspelaren och riksspelmannen Eric Sahlström hålls varje år en spelmansstämma i den vackra folkparken Ottarsborg i Vendel. Här bjuds på scenuppträdanden, buskspel, folkdans och spelstuga. 

Läs mer >

VÅRA BESÖKSMÅL

Kyrkstigen

Alltid tillgängligt.

Vendels kyrka ligger på en historisk plats. Här låg den stora Tunagården som var maktcentrum för den rika vendelaristokratin. I släktled efter släktled begravdes här stormännen i sina båtar tillsammans med rika gravgåvor. Fynden är daterade till 550 -  800 e Kr, d v s tiden före vikingatiden. Men här finns också spår från...

Läs mer >

Marieberg

Alltid tillgängligt.

Skolmuséum, hembygdsmuséum och samlingslokal för Vendels Hembygdsförening. Tidigare skola. Byggd 1858. 

Läs mer om Mariebergsskolan här.

 

Läs mer >

Lantbruksmuséet

Alltid tillgängligt.

I vårt lantbruksmuseum visar vi jordbruksmaskiner och redskap som förr användes under ett odlingsår.

Läs mer >

VISA MER

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]