Om oss

Den 4 juni 1970 beslutades att bilda en hembygdsförening i Vegby för socknarna Finnekumla och Södra Säm.
Föreningen har sin huvudsakliga verksamhet och det mesta av sitt byggnadsbestånd i den vackert belägna hembygdsparken i Vegby.
I Södra Sämbyn finns "Körkevägen /Prästavägen" mellan Gällstad och södra Säm. Det är en urgammal väg, där det har funnits många boställen, varav ett par stycken ännu finns kvar.
Övriga är markerade med skyltar.
Där finns också kyrkoruinen från kyrkan som Sämborna tvingades överge 1824 samt en rekonstruktion av ett kapell som fanns med på en gammal karta från 1710....
En informationstavla finns, där man kan se andra intressanta sevärdheter och utflyktsmål..

 

Den första byggnad som uppfördes på området var Finas stuga som stått på mark tillhörande Bosgården i Säm. Stugan invigdes på sin nuvarande plats 1973.

Nästa byggnad var en förrådsbyggnad innehållande förråd, vedskjul och utedass. Året var  1976 och byggnaden fick en plats strax söder om Finas stuga. Placeringen på förrådet ansågs störande för den närliggande stugan och flyttades därför 1979 till en plats norr om stugan.

År 1983 revs och flyttades en stuga som fanns på Hästhagen i Säm och som ägdes av Ejnar Gustavsson. Stugan var i mycket dåligt skick och dessutom vandaliserad så därför inköptes en liknande stuga i Nittorp för att ersätta murkna och saknade delar i Liljas stuga.
Ejnar Gustavsson, född 1920, och hans mor Anna bodde kvar i stugan till 1948. Orsaken till att stugan hamnade i hembygdsparken var att Ejnar, som numera bor i Finland, skänkte stugan till hembygdsföreningen och 1984 invigdes stugan på sin nuvarande plats.

Hembygdsföreningens ladugård kommer från ett torp i Finnekumla som hette Nylyckan som  ägs av Hans Pettersson på Lyckorna. Ägaren skänkte ladugården till hembygdsföreningen som nedmonterades  1988 och stod färdig för invigning 1989. Vid ladugårdens östra gavel uppfördes också ett nytt utedass.

En affärsbyggnad fick letas fram i all hast då föreningen blev erbjudna inredningen och en del osålda varor i f.d. Löngårdhs affär. Beslutet blev att bygga till den befintliga förråds-byggnaden till ungefär dubbla storleken. I och med tillbyggnaden kunde vedbod och utedass tas bort då dessa utrymmen nu finns på annan plats.
Förrådsdelen försågs invändigt med en väggbeklädnad av spåntad panel och används nu som museum där bl.a. ”Kalle på Kullen”s skomakeri förvaras.
I affärsdelen, som invändigt är klädd med pärlspåntad panel från en riven del av magasinet på Vegby station, förvaras förutom inredning och varor från Löngårdhs, ett postskåp och en apparat för stämpling av tipskuponger m.m. från Folke Bengtssons affär i Säm.

Hantverksstugan uppförd 1997 består av en enda stor lokal och inrymmer bl.a. Carl Johanssons bleckslageri, Bodvards kardmakeri m.m.

Förutom byggnaderna i hembygdsparken har föreningen också svarat för upprustning av en s.k. jordkula / backstuga belägen på en höjd söder om Sämbyn. Upprustningen pågick under 1994-95 och jordkulan invigdes den 3 september 1995.

Ett annat projekt är upprustningen utmed Prästavägen / Körkevägen som har sin sträckning mellan Bosgården i Säm och Gårdö i Gällstad.
Denna väg är den äldsta kända i bygden och förbinder Södra Säms by och kyrka (numera kyrkoruin) med kyrkan i Gällstad.
På sträckan fanns på sin tid en hel del grindar, som tidigare kallades för ”le”.
Upprustningen startade 2004 och bestod bland annat av att alla ”leastolpar” har rests upp och att alla dessa platser försetts med namnskyltar på den ursprungliga benämningen.
Vidare har ett gammalt le anskaffats och hängts upp för att visa hur ett sådant kan ha sett ut. Stenmurar har också rensats från växtlighet och restaurerats.
Gammal "Länsmanskällare" har restaurerats, info-skyltar har satts upp utmed vägen, en rastplats med ”Prä-sten” finns på ungefär halva sträckan.
Folket som bodde här var i regel inte torpare utan yrken som förekom var skräddare, lärarinna, karamellkokerska, gårdfarihandlare, bleckslagare m.m.
Där fanns t.ex. Karamellkokerskan Blada-Maja, gratialisten Lilja, postutbärerskan Josefina, skräddaren Elias m.fl.

Vägen kallades ”Prästavägen” därför att prästerna gick den vägen, mellan Södra Säms kyrka och Gällstads kyrka.
När Södra Säms kyrka togs ur bruk 1823, då var det istället folket från Sämbyn som fick gå upp till kyrkan i Gällstad, då blev namnet ” Körkevägen.”
Sträckan är en vacker gång-och cykelled på ca 2,5 km.

September 2016 var det invigning av ”Kapellet på ängen och Kyrkan i byn” i Södra Säm.

Upprinnelsen till projektet ”Kapellet på ängen & Kyrkan i byn” började i september 2008 då hembygdsforskaren Arne Johansson kontaktade arkeolog Claes Theliander angående en intressant markering med text som han hittat på en gammal skifteskarta från 1710.
Arne som är född och uppvuxen i Södra Säm hade länge funderat på markeringen och texten som löd ”En gammal förfallen kyrkiogård”.

Claes Theliander tyckte detta var mycket intressant och hösten 2009 inledde Claes i samarbete med Lödöse museum en arkeologisk undersökning i Södra Säm’s by i Ulricehamns kommun.

På många sätt var detta en unik arkeologisk undersökning som fick stor uppmärksamhet i media, i forskarsamhället och hos allmänheten
(se Claes Theliander Projektet Säm’s kyrkor, Arkeologisk forskningsundersökning 2009. Lödöse museum rapport 2010:12).

På platsen för kartmarkeringen ”En gammal förfallen kyrkiogård” , upptäckte arkeologerna spåren efter ett litet träkapell,
en så kallad stolpkyrka, från 1100-talet. När den revs vet vi inte men den kan ha funnits och verkat parallellt med Södra Säm’s stenkyrkan under lång tid.

Den gamla stenkyrkan som byborna tvingades överge 1824 var av en mycket ovanlig form, en så kallad absidsal.
Kyrkan byggdes omkring 1250-1340 och det finns endast ett tiotal kända absidsalar i Skandinavien.

Med detta projekt vill vi sätta Södra Säm på den historiska kartan och ge information om de två medeltida kyrkobyggnaderna samt de historiska platserna runt omkring dessa.


Om man vill ha guidning på Prästavägen/Körkevägen så är man välkommen att kontakta
guiden Gun Ohlsson, tel: 070 546 04 11, epost: [email protected]

För lite större sällskap som vill besöka Hembygdsparken som t.ex. ett busslass besökare,
så kan vi, efter överenskommelse, öppna parken och eventuellt ordna med kaffe.
Givetvis är även mindre sällskap och enskilda personer välkomna.
Kontakt :
Wilhelm Josefsson, ordförande, tel. 0321-723 38, epost: [email protected]
Maritha Wegstrand, kassör, tel. 070-253 50 33, epost: [email protected]
Birgitta Kumpumaki, tel. 0321-723 33, epost: [email protected]

Välkommen som medlem i vår hembygdsförening!
Då får du även det trevliga "Vegby-bladet" 4 gånger/år.
Medlemsavgiften är 100 kr / person på bankgiro 216-1826 / Vegbyortens hembygdsförening.

Du kan även betala med SWISH till 070-310 6946  (Maritha Wegstrand)

Kontakta oss

 Oxelvägens slut, 52362 Vegby. GPS: 57. 681797, 13. 374379
 0705472338[email protected]