Styrelsen 2020


Styrelse 2020

Ordf: Viktor Almqvist, Valeryd, 073-320 49 23, [email protected]
Kassör: Christina Svensson, Torpa 070-357 83 24, [email protected] 
Sekr: Carl Thelin, Vederslöv, 070-309 89 87, [email protected]
Stefan Holmberg, Vederslöv  070-683 75 32  [email protected]
Solveig Jonsson Perjos, Kättilstorp, 070-533 12 82, [email protected]
Birger Karlsson, Nöbbele, 070-698 53 84, [email protected]
Thommy Kristell, Vederslöv 070-216 00 16  [email protected]
Suppleanter:
Johan Karlsson, Villtofta, 070-368 16 35, [email protected]
Bengt Malmgren, Odenslanda 070-577 82 12   [email protected]

Image

Övre raden fr v: Solveig, Stefan, Carl
Nedre raden fr v: Christina, Viktor, Birger, Tommy

 

 

 

 

 

 

Editerad av: Solveig Perjos (2020-04-03 18:53:26)