Kulturgeograf Pär Connelid visar Ås by 2019


Vandring i Åsby med Pär Connelid: På en äng, bara ett par stenkast från Ås kyrka, finns än idag mycket tydliga spår efter den kringbyggda gård som lantmätaren ritade in på storskifteskartan 1818. Pär föreslog att slyet vid manhuset skulle röjas, då kanske man t.o.m. kan se rumsindelningen! Ett för Halland mycket välbevarad byggnadsrest som mycket väl skulle kunna registreras som fornminne.

Pär ledde sedan de 50 åhörarna längs kyrkstigen och fägatorna (Hallands bredaste, kornas E6:a) som har samma sträckning som dagens gator. En hamlad ask väckte också Pärs entusiasm, kanske flera hundra år gammalt och ett biologiskt fornminne.

Och på ängen på Åsbys utmark kunde Pär visa hur idogt plöjande med påföljande erosion hade bildat en 1,5 m hög matjordsbrant. Här har det funnits åker sedan medeltiden! Visst är det förunderligt hur ett tränat öga kan läsa av vår kulturbygd!

Och sedan smakade kaffet utmärkt denna vackra varma vårkväll!

Pär Connelid i Ås by 2019


Förening:

Veddige-Ås-Sällstorps Hembygdsförening

Skapad av: (2019-04-29 07:50:29) Kontakta föreningen
Ändrad av: Veddige-Ås-Sällstorps Hembygdsförening (2019-04-29 07:51:15) Kontakta föreningen
Förening:

Veddige-Ås-Sällstorps Hembygdsförening

Skapad av: Ingvar Månsson (2019-04-28 19:00:11) Kontakta föreningen
Ändrad av: Ingvar Månsson (2019-04-29 05:52:55) Kontakta föreningen