Styrelsen

 2018 år styrelse

 
 
 
 

 

 

2017 år styrelse

Karin Ottosson ordförande 0430-32035
Lisbeth Karlsson sekreterare 0430-30430
Marianne Strömberg kassör 0430-33044
Rolf Carlsson vice ordförande 0430-30755
Anders Holmkvist ledamot 0430-30010
Gun-Britt Arvidsson ledamot 0430-30344
Tore Johnsson ledamot 0430-30352
Folke Lindqvist ledamot 0430-30463
Kjell Johansson ledamot 0430-30474
Lena Johansson ledamot 0430-30404
Stanley Karlsson ledamot 0734-280594
Marianne Strömberg suppleant 0430-33044
Rolf Carlsson suppleant 0430-30755
Inger Olsen suppleant 0430-30497
BRKFotograf: BRK

2017 års styrelse

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter